Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ściana przednia żołądka

  Ściana przednia żołądka wzdłuż całej krzywizny mniejszej na znacznej przestrzeni przylega 1) do wątroby (facies hepatica), a w szczególności do płata lewego i do płata czworobocznego; pęcherzyk żółciowy przylega do odźwiernika. Sprawy chorobowe przechodzą nieraz z łatwością z żołądka na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁOŻENIE ŻOŁĄDKA

  Żołądek wypełnia znaczną część podżebrza lewego i nadpępcza. Podobnie jak kształt żołądka nie jest stały, również jego położenie jest zmienne w zależności od stanu wypełnienia, pozycji ciała, wieku i sąsiednich narządów. Przestrzeń, którą zajmuje żołądek, nazywamy komorą żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka

  Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka wpływa również na jego kształt. Jeżeli napięcie to jest silne, zamiast podłużnej haczykowatej sylwetki żołądek przybiera kształt zbliżony do rogu o części górnej szerszej niż część odźwiernikową, przy czym odźwiernik stanowi najniższy odcinek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt żołądka na żywym

  W pionowej postawie ciała średnio wypełniony żołądek przybiera kształt haczyka, którego odnoga dłuższa, zstępująca odpowiada dnu i trzonowi żołądka i kieruje się pionowo ku dołowi po lewej stronie od linii pośrodkowej, odnoga zaś krótsza, wstępująca odpowiada części odżwdernikowej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt żołądka na zwłokach

  Niewiele narządów ma tak różny kształt jak żołądek na zwłokach i u osobnika żywego. Przypuszczalnie kształt żywego żołądka nigdy nie zachowuje się na zwłokach. Najmniej zmieniony jest żołądek pusty, w stanie całkowitego skurczu badany zaraz po śmierci. Jest on wtedy mały i wydłużony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚĆ ŻOŁĄDKA

  Wielkość żołądka jest bardzo zmienna w zależności od budowy osobniczej żołądka, trybu życia, bardziej lub mniej obfitych pokarmów itd., dlatego też wymiary żołądka mają tylko ogólnoorientacyjne znaczenie. W porównaniu ze zwierzętami u człowieka zajmuje on miejsce pośrednie; największy rozwój...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI SKŁADOWE ŻOŁĄDKA

  Na żołądku (ventriculus, gaster) odróżniamy dwie ściany; ścianę przednią (paries anterior) skierowaną równocześnie nieco ku górze i ścianę tylną (pari.es poslerior) skierowaną równocześnie nieco ku dołowi. Obie ściany przechodzą jedna w drugą wzdłuż swych bocznych brzegów, które noszą nazwę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek jest najszerszą częścią przewodu pokarmowego łączącą się z końcem przełyku i początkiem jelita cienkiego. Jest on położony w pod-żebrzu lewym i nadpępczu. Tylko małe pole jego ściany przedniej między lewym łukiem żebrowym, wątrobą a okrężnicą poprzeczną przylega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje otrzewnej

  Odróżniamy otrzewną ścienną (periionaeum parielale) i otrzewną trzewną (peritonaeum tiscercde) połączone krezkami. Narząd wewnątrzotrzewnowy jest całkowicie objęty otrzewną, narząd zewnątrzotrzewnowy (zaotrzewnowy) leży do tyłu od otrzewnej, powleczony otrzewną na swej powierzchni przedniej. Po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie narządów w jamie brzusznej

  Z czynników, które powodują umocowanie trzew w ich właściwym położeniu w jamie brzusznej, wymienimy najważniejsze. Jednym z nich są więzadła, na których narządy są zawieszone, drugim — ściany jamy brzusznej, które podtrzymują trzewa i na których one ciążą; trzecim wreszcie jest napięcie płucne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt

Do góry