Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BUDOWA DROBNOWIDOWA BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA

  Już w 2 miesiącu życia zarodkowego żołądek różni się od sąsiednich odcinków cewy pokarmowej nie tylko swym kształtem, lecz i sposobem różnicowania się błony śluzowej. W końcu tego miesiąca, wśród wysokiego wałeczkowatego nabłonka ento-dermy wyścielającej żołądek, występują grupy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołeczki żołądkowe

  Dołeczki żołądkowe (foveolae gastńcae). Przez lupę powiększającą 5—10 razy widać na całej błonie śluzowej żołądka między fałdami kosm-kowatymi gęsto obok siebie leżące małe otworki wiodące do tzw. dołeczków żołądkowych. Na dnie każdego z nich leżą ujścia gruczołów błony śluzowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy kosmkowate żołądka

  Fałdy kosmkowate (plicae villosae). Najdrobniejsza rzeźba błony śluzowej, niewidoczna gołym okiem, utworzona jest z drobnych fałd nabłonka, tzw. fałd kosmkowatych i z przedzielających je dołeczków i rowków, które pokrywają powierzchnię pólek żołądkowych. Na przekroju prostopadłym do powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pólka żołądkowe

  Pólka żołądkowe (areae gastricae). O ile wyżej opisana grubsza rzeźba wytwarza się głównie, choć nie wyłącznie, pod wpływem błony mięśniowej, o tyle delikatniejsza rzeźba, tzw. pólka żołądkowe, są uzależnione tylko od blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae). Rzeźba ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy błony śluzowej żołądka

  Fałdy błony śluzowej (plicae mucosae) w liczbie 8—10 biegną wężykowato na przedniej i tylnej ścianie żołądka w kierunku podłużnym. Najwyższe z nich nie łącząc się z sąsiednimi są ułożone wzdłuż krzywizny mniejszej i równolegle do siebie; ograniczają one od wpustu do odźwiernika tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa żołądka

  Barwa żywej błony śluzowej jest różowawa z odcieniem szarawy m. W jakiś czas po śmierci przybiera barwę ciemnoszarą i wkrótce staje się bardziej miękką i bardziej gąbczastą niż za życia. W części odźwier-nikowej jest grubsza niż w pozostałych częściach żołądka, na dnie żołądka v...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa żołądka

  Tkanka podśluzowa (tela submucosa) zbudowana jest z wiotkiej tkanki łącznej, która umożliwia błonie śluzowej znaczną przesuwalność względem warstwy mięśniowej, jak również tworzenie się fałdów. W fałdy te błona mięśniowa nigdy nie wnika. W tkance podśluzowej przebiegają większe naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśniówki żołądka

  W trzonie żołądka pod wpływem napięcia mięśniówki (tzw. perystoliki) ściany żołądka pod małym ciśnieniem obejmują jego treść, tak że.nie stykają się z sobą i treść utrzymuje się w żołądku mimo siły ciężkości. W przypadkach niedostatecznej perystoliki treść opada ku kolanu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona surowicza

  Błona surowicza (tunica scrosa) powlekająca z zewnątrz żołądek jest gładka i lśniąca; odpowiada ona otrzewnej trzewnej i na ogół jest ściśle zrośnięta z błoną mięśniową. Tylko wzdłuż krzywizn połączenie jest bardziej luźne. Na krzywiźnie mniejszej otrzewna przechodzi w krezkę brzuszną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA ŻOŁĄDKA

  Żołądek leży wewnątrzotrzewnowo. Otrzewna pokrywa tak przednią, jak i tylną ścianę żołądka. Nie jest pokryte otrzewną tylko wąskie pasmo wzdłuż krzywizny większej i mniejszej między przyczepami krezek, gdzie do żołądka dochodzą naczynia i nerwy. Również niewielkie trójkątne pole...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt

Do góry