Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Część górna dwunastnicy

  Część górna (pars superior), najkrótsza (4—5 cm) i najbardziej rozszerzona, tzw. opuszka (bulbus duodeni), kieruje się poziomo ku tyłowi oraz w stronę prawą aż do szyjki pęcherzyka żółciowego; przyjmuje ona z odźwiernika miazgę pokarmową. Wypełniona środkiem cieniującym daje na ekranie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunastnica

  Dwunastnica (duodenum; duodenus = dwunastokrotny) długości 25—30 cm stanowi początkowy odcinek jelita cienkiego. Do niej uchodzi wydzielina wątroby i trzustki, dzięki czemu rozpoczyna się tu nowa faza trawienia. Górny koniec dwunastnicy łączy się z odźwiernikiem, dolny przechodzi w jelito czcze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość jelita cienkiego

  Długość jelita cienkiego zmienia się osobniczo w zależności od wieku i od skurczu mięśniówki. Tym też należy tłumaczyć bardzo różne liczby (2, 5—11 mm), które spotykamy w piśmiennictwie. U żywego osobnika możemy przyjąć 4—5 m, na zwłokach długość jest większa (6—8 m) z powodu zaniku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie (intestinum tenue) stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Początek i koniec zamknięte są zastawkami, u góry zastawką odźwiernika, u dołu zastawką okrężnicy; pierwsza nie dozwala na cofanie się miazgi pokarmowej do żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy żołądka

  Ściana żołądka dzięki swym komórkom zwojowym i nerwom zawiera wszystkie elementy potrzebne do wykonywania czynności ruchowych i wydzielniczych; z zewnątrz dochodzące włókna współczulne i przywspółczulne regulują tylko czynność żołądka; po przecięciu bowiem wszystkich tych nerwów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

  Tętnice pochodzą z wszystkich trzech gałęzi t. trzewnej; biegną one wzdłuż krzywizn żołądka wytwarzając dwa wieńce naczyniowe. Wzdłuż krzywizny mniejszej, zespalając się z sobą, biegną: i) t. żołądkowa prawa (od t. wątrobnej, będącej gałęzią t. trzewnej) i 2) t. żołądkowa lewa (z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ ŻOŁĄDKA

  Pobrane pożywienie dostaje się do żołądka, gdzie pozostaje przez pewien czas; żołądek jest więc zbiornikiem, który w miarę potrzeby powiększa się lub zmniejsza, przy czym ciśnienie wewnętrzne na ogół się nie zmienia. Pożywienie, rozdrobnione i przepojone śliną w jamie ustnej, w żołądku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły odźwiernikowe

  Gruczoły odźwiernikowe (glandulae pyloricae) zajmują około 10% błony śluzowej żołądka. Po stronie krzywizny mniejszej sięgają od odźwiernika do wcięcia kątowego, wzdłuż krzywizny większej kończą się nieco niżej. Są to gruczoły pojedyncze, cewkowe, silnie rozgałęzione, uchodzące do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły żołądkowe właściwe

  Gruczoły dna albo żołądkowe właściwe [glandulae fundi s. gastricae propriae), czyli gruczoły trawieńcowe. Przeważąjaeą większość błony śluzowej żołądka zajmują gruczoły dna. Są to pojedyncze, słabo rozgałęzione cewki uchodzące po 3—5 do dołeczka żołądkowego. W gruczole takim można...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły wpustowe żołądka

  Gruczoły wpustowe żołądka (glandulae cardiacae) zajmują wąski (5—30 mm) pas błony śluzowej w okolicy wpustu. Są to pojedyncze rozgałęzione gruczoły cewkowe, wysłane komórkami wałeczkowa tymi produkującymi wydzielinę śluzową; podobne gruczoły, choć nie stale, występują również w błonie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry