Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Korona całkowita lana schodkowa

  Jest laną koroną charakteryzującą się gładkim przejściem powierzchni zewnętrznej w powierzchnię obwodową zęba, dzięki oparciu brzegu korony na schodku wypreparowanym w twardych tkankach zęba (ryc. 83). Jak wspomniano już wyżej pojęcie „schodek” odnosi się więc nie do korony, lecz do sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania do stosowania mostów protetycznych

  Wskazaniem do stosowania mostu są nierozległe częściowe braki mię-dzyzębowe w łuku zębowym, przy sprzyjających warunkach miejscowych m.in. takich, jak:

  -    odpowiednia liczba i jakość zębów filarowych,

  -    pomyślne rozmieszczenie topograficzne zębów filarowych w łuku zębowym w stosunku do luki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony wykonywane w systemie IPS-Empress

  Stosowanie ceramicznych uzupełnień na bazie metalu datuje się od początku lat pięćdziesiątych. Pomimo wielu modyfikacji, jakich dokonywano na przestrzeni lat, praktycznie nie jest w pełni możliwe odtworzenie wyglądu zębów naturalnych, a także całkowite zamaskowanie metalu w tradycyjnych konstrukcjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony metalowe lane częściowe

  Półkorony lub korony trzyćwierciowe pokrywają w przybliżeniu połowę lub trzy czwarte powierzchni korony anatomicznej zęba, przy czym powierzchnia przedsionkowa zębów jest pokryta metalem. Prototypem półkorony była korona okienkowa (Williamsa), otrzymana przez wycięcie powierzchni przedsionkowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki biomechaniczne w projektowaniu mostów protetycznych

  Podstawowe zagadnienia związane z biomechaniką mostów zostaną w dalszym ciągu tego rozdziału przedstawione na przykładzie kilku prostych rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych najczęściej w praktyce protetycznej.

  Konieczność uwzględnienia czynników biomechanicznych w projektowaniu protez zębowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /18 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony wykonywane systemem Targis-Vectris

  Swego rodzaju alternatywą wobec koron licowanych na metalu, a nawet całkowicie porcelanowych jest system Targis-Vectris (Ivoclar). System ten ma zastosowanie w wykonawstwie zarówno koron jak i mostów protetycznych, gdyż w pewnym stopniu spełnia wymogi estetyki i wytrzymałości tych konstrukcji. Targis jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony złożone

  Są to korony całkowite (w zależności od wskazań dodziąsłowe lub poddziąsłowe) składające się z metalowej podbudowy i olicowania z porcelany lub innego tworzywa. Korona tego typu łączy wymogi estetyki z dodatnimi cechami koron metalowych, tj. zapewnia odpowiednią trwałość i wytrzymałość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony akryianowe jako uzupełnienia czasowe

  Korona akrylanowa stanowi rodzaj korony całkowitej wykonanej w całości z tworzywa akrylanowego w procesie polimeryzacji. Korony te spełniają w zadowalającym stopniu wymogi estetyki, lecz przez stosunkowo krótki czas, bo tworzywo akrylowe nie posiada trwałości koniecznej dla materiału na protezę stałą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

  W tego typu koronach tkanki zęba filarowego są w całości szczelnie pokryte koroną metalową, która dzięki zewnętrznemu olicowaniu od strony wargowo-policzkowej odpowiada wymogom estetyki. W przeciwieństwie do ceramiki stosowane na olicowanie tworzywa sztuczne nie mają możliwości chemicznego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony na wkładach koronowo-korzeniowych

  Konstrukcja tego typu, tj. wkład koronowo-korzeniowy wraz z koroną protetyczną nosi tradycyjną nazwę korony sztyftowej. Kiedyś wykonywano je fabrycznie, natomiast współczesna korona sztyftowa składa się z indywidualnego lanego lub ceramicznego bądź standardowego wkładu koronowo-korze-niowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 281

  praca w formacie txt

Do góry