Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA WĄTROBY

  Z wyjątkiem niektórych miejsc powierzchnia wątroby przykryta jest błoną surowiczą; role tkanki podsurowiczej odgrywa tu torebka Glissona, ściśle z nią zrośnięta. Błona surowicza wątroby pochodzi z odcinka środkowego krezki brzusznej otrzewnej; powleka ona powierzchnię górną i powierzchnię...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność płatowatości wątroby

  Niekiedy zmienne szczeliny boczne (fissurae laterales) wcinają się bocznie w obręb płata prawego oraz lewego i mogą je częściowo dzielić na poszczególne części. Są to odmiany pierwotne, które odzwierciedlają wcześniejsze stadia filogenetyczne. Jeszcze u małp występują stale szczeliny boczne prawa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATY WĄTROBY

  Zróżnicowanie wątroby na poszczególne płaty jest bardzo niekompletne. Płaty dają się wyraźnie odgraniczyć tylko zewnętrznie na powierzchni wątroby, w głębi zaś wyłącznie według rozgałęzień naczyń wątroby; poza tym są one wewnątrz całkowicie zrośnięte. Odróżniamy dwa główne płaty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOREBKA GLISSONA

  Cała wątroba objęta jest cienką łącznotkankową błonką, tzw. torebką Glissona (capsula Glissoni), zbudowaną z włókien klejorodnych i sprężystych. Z zewnątrz przykrywa ją otrzewna wątroby; obie blaszki razem w postaci mocniejszej błonki dają się oddzielić od powierzchni wątroby. Są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia tylna wątroby

  Powierzchnia tylna (facies posterior) jest nierówna, mniej więcej trójkątna; jest ona utworzona głównie przez prawy.płat; na płacie lewym nie rozróżniamy powierzchni tylnej; powierzchnie górna i dolna łączą się tu z sobą wzdłuż brzegu tylnego (margo posterior). Na płacie prawym powierzchnia tylna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciski

  Wyciski (impressiones). Powierzchnia dolna wątroby opiera się na szeregu narządów jamy brzusznej, które żłobią na niej odpowiednie wyciski; wyciski te odzwierciedlają stosunki topograficzne. Ze względu na możność przenoszenia się spraw chorobowych z jednego narządu na drugi (jak np. przebicie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wątrobna właściwa

  Tętnica wątrobna właściwa (a. hepatica propria) gałąź t. wątrobnej (wspólnej) od t. trzewnej wstępuje do wnęki między żyłą wrotną a przewodem wątrobnym nieco na lewo od tego ostatniego. Dzieli się ona na dwie gałęzie, na gałąź lewą, która dochodzi do płata lewego i dłuższą prawą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód wątrobny

  Przewód wątrobny (ductus kepaticus), który odprowadza żółć z wątroby, położony jest we wnęce wątroby do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej; przewód wątrobny powstaje z dwóch dużych gałęzi łączących się pod silnie rozwartym kątem. Gałąź prawa, krótsza odprowadza żółć z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła wrotna

  Żyła wrotna (v. portae) jest drugą z kolei pod względem wielkości żyłą jamy brzusznej. Prowadzi ona krew z nieparzystych narządów jamy brzusznej (żołądka, jelit, śledziony i trzustki); z jelit doprowadza ona do wątroby węglowodany, aminokwasy powstałe z rozłożenia białek i część strawionych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrota albo wnęka wątroby

  Wrota albo wnęka wątroby (porta s. hilus hepatis) położona między płatem czworobocznym i ogoniastym tworzy poprzeczne ramię litery H. Ma ona postać poprzecznie położonej, głębokiej szczeliny, do której brzegów obejmując ją podkowiasto od strony prawej, przyczepia się więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry