Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw przeponowy

  N. przeponowy (przeważnie prawy) oddaje drobne gałązki do błony surowiczej wątroby i do więzadła sierpowatego. Gałązki te przypuszczalnie powodują bóle, które w niektórych schorzeniach wątroby odczuwane są w prawym barku; 4 nerw szyjny bowiem, z którego pochodzi n. przeponowy, zaopatruje również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy współczulne wątroby

  Nerwy współczulne pochodzą ze splotu trzewnego. Oplatają one tętnicę wątrobną właściwą tworząc splot wątrobny i kierując się wraz z tętnicą przez więzadło wątrobno-dwunastnicze oraz wnękę wstępują do wątroby.

  Splot trzewny zawiera również gałązki n. błędnego (przeważnie prawego)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy wątroby

  Nerwy wątroby prowadzą przeważnie włókna bezrdzenne, które z tętnicą wątrobną wstępują w miąższ wątroby, gdzie biegną razem z przewodami żółciowymi i naczyniami krwionośnymi; w przebieg włókien nerwowych włączone są już to oddzielne komórki zwojowe, już to grupy komórek. W tkance...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA CHŁONNE wątroby

  Naczynia chłonne rozpoczynają się między zrazikami wątroby. Od zrazików powierzchownych kierują się na powierzchnię wątroby, od zrazików głębokich podążają w miąższu wątroby razem z naczyniami krwionośnymi czy to z żyłami i tętnicami międzyzrazikowymi, czy też z żyłami podzrazikowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły wątrobne

  Żyły wątrobne (w. kepaticae) rozpoczynają się w zrazikach wątroby drobnymi gałązkami, tzw. żyłami śródzrazikowymi. Żyły śródzrazikowe (w. intralobulares s. centrales) po wyjściu ze zrazika przechodzą w większe żyły podzrazikowe (w. sublo-bulares). które łączą się dalej z sobą w większe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły przypępkowe

  Żyły przypępkowe (w. parumbilicales s. Sappeyi) są to dodatkowe żyły wrotne wątroby, które w otoczeniu pępka zbierają się z żył skórnych, jak również w powłokach brzusznych z żż. nabrzusznych górnych i dolnych. Żyły te łączą się z sobą zazwyczaj w dwa przewody żylne w dolnym odcinku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły wrotne dodatkowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła wrotna

  Żyła wrotna (v. portae) o przekroju 15—20 mm, która doprowadza do wątroby znacznie większą ilość krwi niż t. wątrobna, powstaje ku tyłowi od głowy trzustki ze zlania się 2 lub 3 większych naczyń: ż. śledzionowej, ż. krezkowej górnej i ż. krezkowej dolnej; ta ostatnia uchodzi często czy to do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice wątrobne dodatkowe

  Tętnice wątrobne dodatkowe. Niezależnie od t. wątrobnej właściwej, do wątroby dochodzą stale dość liczne, bardzo drobne gałązki od tętnic sąsiednich (np. od t. nerkowej prawej, przeponowej dolnej, sutkowej wewnętrznej itd). Tętniczki te nie mają jednak znaczenia n aktycznego i t. wątrobna jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wątrobna właściwa

  Tętnica wątrobna właściwa (a. hepatica propria) jest gałęzią t. wątrobnej wspólnej. j jednej z trzech gałęzi t. trzewnej; przebiega ona w więzadle wątrobno-dwunastniczym do przodu od ż. wrotnej, a przyśrodkowo od przewodu żółciowego wspólnego, i przez wnękę wchodzi do wątroby. W stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry