Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chrząstka przylemieszowa nosa

  Chrząstka przylemieszowa (cartilago uomeronasalis) jest małą, wydłużoną blaszką, która tuż nad kolcem nosowym przednim przylega z obu stron bezpośrednio do chrząstki przegrody nosa. Chrząstka ta stanowi osłonę narządu przylemieszowego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki skrzydłowe mniejsze nosa

  Chrząstki skrzydłowe mniejsze (cat tilagiries alares minor es) są to małe, nieregularne płytki, które oddzieliły się od odnogi bocznej chrząstki skrzydłowej większej. Występują one obustronnie w zmiennej liczbie (1—3) w części tylnej skrzydła nosa.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka skrzydłowa większa nosa

  Chrząstka skrzydłowa większa (cartilago alaris major) jest szczególnie cienka i bardzo zmienna. Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka boczna nosa

  Chrząstka boczna nosa (cartilago nasi lateralis) jest cienką, trójkątną płytką, która tworzy zrąb części środkowej ściany bocznej nosa. Brzeg górny łączy się bezpośrednio z brzegiem dolnym kości nosowej i przeważnie z brzegiem przednim wyrostka czołowego szczęki. Brzeg dolny sięga częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka przegrody nosa

  Chrząstka przegrody nosa (cartilago septi nasi) ma kształt nieregularnej, czworobocznej płytki położonej pośrodkowo, która tworzy część przednio-dolną przegrody nosa i wypełnia trójkątną przestrzeń zawartą między blaszką pionową kości sitowej a lemieszem. Brzeg tylno-górny łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości nosa

  Szkielet kostny nosa tworzą kości nosowe, wyrostek czołowy szczęki i brzeg przyśrodkowy trzonu szczęki, który swym wcięciem nosowym i kolcem nosowym przednim wraz z dolnym brzegiem kości nosowych ogranicza otwór gruszkowaty. Z powyższymi częściami kostnymi nosa zapoznaliśmy się w nauce o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa nosa zewnętrznego

  Podstawa kształtu trójkątnego ułożona jest poziomo, jeżeli nos jest prosty, lub nieco skośnie w obu pozostałych typach nosa. Może być skierowana już to ku dołowi i nieco do przodu kiedy nos jest wklęsły, już to ku dołowi i nieco do tyłu przy nosie wypukłym. Podstawa nosa ograniczona jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzegi nosa zewnętrznego

  Brzegi boczne tworzą z powierzchnią twarzy podłużny rowek, który w dalszej części, jako bruzda nosowo-skrzydłowa (sulcus naso-a/aris) łączy się z rowkiem skrzydłowym, a dalej ku dołowi przedłuża się w bruzdę nosowo-wargową.

  Brzeg przedni utworzony przez połączenie się obu powierzchni bocznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie nosa zewnętrznego

  Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spoczywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alae nasi); zwykle są one oddzielone od części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nos zewnętrzny

  Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Podstawa piramidy skierowana jest ku dołowi, długa oś piramidy biegnie skośnie od dołu do góry i od przodu ku tyłowi. Na nosie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry