Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mosty odlewane w całości - jednolicie metalowe lub licowane

  Są to nowoczesne konstrukcje o dużej wytrzymałości, toteż mogą być stosowane w rozległych brakach zębowych, przy czym mosty jednolicie metalowe (nielicowane) mają znaczne ograniczenia ze względu na estetykę. Konstrukcje te wymagają szczególnej precyzji postępowania kii-nicznego i laboratoryjnego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licowanie mostów

  Przedni i boczny odcinek łuku zębowego, a więc rejon widoczny ze-wnątrzustnie, wymaga stosowania takich konstrukcji protetycznych, które nie tylko spełniałyby warunek odbudowy brakujących zębów

  i odtworzenia ich funkcji, ale równocześnie wymogi estetyki. W tym celu, stosuje się tzw. olicowanie mostów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty metalowe licowane tworzywami sztucznymi

  Techniczne wykonanie mostu licowanego tworzywem w porównaniu z mostami jednolicie metalowymi, różni się postępowaniem laboratoryjnym przy sporządzaniu przęsła mostu przeznaczonego do olicowania. Przęsło można modelować dwoma sposobami. Pierwszy polega na wymodelowaniu z odlewniczego wosku całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienie konstrukcji mostów od wymogów klinicznych dotyczących funkcji żucia, mowy, estetyki i zadań profilaktycznych

  Most protetyczny, jako odpowiednik utraconych w łuku zębowym zębów naturalnych, ma spełniać przypisane tym zębom funkcje żucia, mowy i estetyki. Tym też zadaniom winny być podporządkowane zasady projektowania konstrukcji wszelkich mostów protetycznych.

  W celu pełnego odtworzenia funkcji żucia przęsło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty metalowo-porcelanowe licowane materiałami ceramicznymi

  Są to mosty o metalowej podbudowie i olicowaniu porcelanowym przęsła lub łącznie przęsła i koron. Stosuje się je w* widocznym przednim i przednio-bocznym odcinku łuku zębowego, gdzie olicowanie porcelanowe ma zapewnić odpowiedni efekt estetyczny. Powszechnie stosowaną metodą jest tzw. napalanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie powierzchni okluzyjnej przęseł mostów

  Warunkiem spełnienia przez mosty koniecznych wymogów klinicznych, w tym pełnosprawnej funkcji żucia, jest uwzględnienie - na etapie wykonawstwa - indywidualnych cech okluzji układu zębowego pacjenta. Temat ten był już wstępnie omawiany w części ogólnej podręcznika. Protezy stałe o nieprawidłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chronologia postępowania klinicznego i czynności laboratoryjnych w wykonawstwie mostów protetycznych

  Wprowadzenie mostu na podłoże (jako konstrukcji sztywnej) będzie możliwe tylko wówczas, gdy ściany zębów filarowych uzyskają w wyniku

  szlifowania przebieg wzajemnie równoległy (ryc. 100). Dokładne sprawdzenie równoległości i wyznaczenie toru wejścia mostu jest możliwe po odlaniu modelu, za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.0

  Mosty wykonywane etapami - sporządzanie koron filarowych a następnie przęseł

  Jedną z tradycyjnych metod wykonywania mostów jednolicie metalowych jest procedura kliniczno-laboratoryjna polegającą w pierwszym etapie na sporządzeniu koron filarowych, a następnie przęsła mostu, które może być łączone z koronami sposobem lutowania, spawania lub metodą tzw...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka mostów protetycznych

  Most protetyczny jest protezą ozębnową osadzoną na zębach naturalnych lub filarach implantowanych (tzzw. implantomost), czyli w przeciwieństwie do protezy płytowej - nie opiera się na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego, lecz najczęściej, ze względów estetycznych, zbliża się linijnie do błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony całoceramiczne

  Wprowadzenie do praktyki protetycznej koron całoceramicznych (całkowicie porcelanowych) stało się możliwe dzięki opracowaniu nowego składu ceramiki dentystycznej i nowych technologii ich wykonania, na wzmocnionej podbudowie (rdzeń, kopuła) bezpośrednio pokrywającej tkanki zęba filarowego (bez udziału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /587

  praca w formacie txt

Do góry