Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewód nosowy górny

  Przewód nosowy górny (mealus nasi superior) jest wąski; długość jego wynosi mniej więcej połowę długości przewodu środkowego. Do przewodu górnego prowadzi pojedynczy lub podwójny otwór komórek sitowych tylnych. Czasem ujścia tych komórek są liczniejsze, znaleziono 4—5...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżowina nosowa górna

  Małżowina nosowa górna (concha nasalis superior) mniejsza od małżowiny środkowej przesunięta jest ku tyłowi od niej mniej więcej w tym samym stosunku co małżowina środkowa w stosunku do dolnej. Z przodu łączy się ona z małżowiną środkową. Po usunięciu małżowiny górnej widoczne są jamki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód nosowy środkowy

  Przewód nosowy środkowy (meatus nasi inedius) najobszerniejszy, w przeciwieństwie do przewodu dolnego jest łatwo dostępny przez nozdrza przednie. W przewodzie środkowym odróżniamy mniejszą część przednią, wstępującą zwaną zachyłkiem przednim (recessus anterior) i obszerniejszą część tylną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżowina nosowa środkowa

  Małżowina nosowa środkowa (concha nasalis media) jest to szeroka płytka, jednak krótsza od małżowiny- dolnej; rozpoczyna się ona bowiem 1 —2 cm ku tyłowi w stosunku do przedniego końca małżowiny dolnej: jej koniec tylny leży na poziomie górnego brzegu nozdrzy tylnych. Brzeg przedni ustawiony jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżowina nosowa dolna

  Małżowina nosowa dolna (concłia nosa lis inferior) najdłuższa, biegnie mniej więcej równolegle do dna jamy nosowej; rozpoczyna się ona ku tyłowi od nozdrzy przednich na wysokości progu nosa i sięga ku tyłowi do rowka nosowo-gardłowego; tylny koniec małżowiny leży mniej więcej w połowie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana boczna nosa

  O ile ściana przyśrodkową jamy nosowej jest na ogól równa, jeżeli pominiemy jej wygięcie, o tyle ścianę boczną wypuklają małżowiny nosowe. Zapoznaliśmy się z nimi w nauce o kościach . Wiemy, że u osobnika dorosłego występują przeważnie trzy małżowiny: dolna, środkowa i górna. Nad...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd Jacobsona

  Narząd przylemieszowy (organon vomeruiiasale). Na przegrodzie nosa znajduje się u człowieka słaba pozostałość tzw. narządu przylemieszowego silnie rozwiniętego u wielu zwierząt. W ścisłym związku z nim są przewody przysieczne (ductus incisiui) i brodawka przysicczna (papilla mcuiua). Przewody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienie przegrody nosa

  Wygięcie albo skrzywienie przegrody nosa (deviatio sepii nasi). Przegroda nosa wykazuje bardzo często wygięcie, które jest objawem częściowym ogólnej asymetrii czaszki. Już u płodów więcej niż w 50% przypadków zaznacza sic nieznaczna asymetria. Pod względem rozwoju przegroda nosa zbudowana jest z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda nosa

  Ściana przyśrodkowa czyli przegroda nosa (septum nasi) składa się z trzech odcinków: 1) części kostnej (pars ossea) utworzonej przez lemiesz 1 blaszkę pionową kości sitowej; 2) części chrzęstnej (pars cartilaginea) utworzonej przez chrząstkę przegrody nosa i 3) części błoniastej (pars membranacea)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana górna jamy nosowej

  Ściana górna czyli sklepienie w przekroju czołowym jest wąska. W kierunku przednio-tylnym możemy odróżnić część czołowo-nosową, sitową i klinową odpowiednio do kości, które je tworza. Część sitowa jest na ogół pozioma, część czołowo-nosowa zstępuje nieco ku dołowi 1 do przodu, część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry