Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice jamy nosowej

  Jamę nosową zaopatrują gałęzie t. ocznej (z t. szyjnej wewnętrznej) i t. szczękowej (z t. szyjnej zewnętrznej). Z t. ocznej wstępują do jamy nosowej 1) t. sitowa przednia i 2) t. sitowa tylna; pierwsza zaopatruje część przednią ściany bocznej i przeciwległą część przegrody, druga okolicę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica węchowa jamy nosowej

  Okolica węchowa (regto olfarto-ria) błony śluzowej jest u człowieka niewielka; zajmuje ona tylko małżowinę górną i najwyższą oraz odpowiednie przewody, nieznaczny sąsiedni odcinek małżowiny środkowej i przeciwległą część przegrody nosowej. Okolica węchowa ma zabarwienie żółtawe, zawiera...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica oddechowa jamy nosowej

  Okolica oddechowa (regio respiratoria). Błona śluzowa właściwa okolicy oddechowej spoczywa na zbitej warstwie tkanki łącznej, która stanowi okostną i ochrzęstną kości. Okostna czy ochrzęstną odgrywa więc tu rolę tkanki podśluzowej.

  Do okostnej przylega warstwa tkanki łącznej — blaszka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka klinowa

  Zatoka klinowa (sinus spkenoidalit) mieści się w trzonie kości klinowej. Obie zatoki, prawa i lewa, przedzielone kostną przegrodą rzadko tylko ustawioną ściśle pionowo w płaszczyźnie pośrodkowej, są zwykle asymetryczne. Są one również bardzo zmienne pod względem kształtu i wielkości.

  W ścianie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki sitowe

  Zatoki sitowe (sinus ethmoidales) składają się z grup komórek sitowych (cel-lulae elhmoidnles), które w swym zespole tworzą błędnik sitowy. Komórki sitowe zajmują przestrzeń między oczodołem a częścią górną ściany bocznej jamy nosowej. Liczba komórek wchodzących w skład każdego błędnika jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka czołowa

  Zatoka czołowa (sinus frontalis) położona w kości czołowej jest bardzo zmienna pod względem swej wielkości, kształtu i ujścia. Zwykle obie zatoki, prawa i lewa, oraz przedzielająca je przegroda są asymetryczne. Rzadko tylko stanowią one jednolite przestrzenie, a przeważnie są w mniejszym lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór zatoki szczękowej

  Otwór zatoki szczękowej (apertura sinus maxillaris) prowadzi przez lejek sitowy do rozworu pół księżycowa lego przewodu nosowego środkowego. Ujście to leży bardzo niekorzystnie, gdyż znajduje się pod sklepieniem zatoki w najwyższym więc jej punkcie. Często zatoka szczękowa ma otwór dodatkowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka szczękowa

  Zatoka szczękowa (sinus maxillaris) położona w trzonie szczęki jest największą przestrzenią pneumatyczną. Często może być ona podzielona, choć tylko częściowo, na mniejsze niekompletne komory i zachyłki przedzielone przegrodami kostnymi lub błoniastymi. Rzadko tylko występują dwie oddzielne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki przynosowe

  Zatoki przynosowe (sinus paranasales) wytwarzają się w przeciwnym kierunku niż małżowiny nosowe, a mianowicie jako wypustki błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości. Z ich budową, położeniem i rozwojem zapoznaliśmy się w nauce o kościach. W każdej polowie głowy, prawej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżowina nosowa najwyższa i przewód nosowy

  Małżowina nosowa najwyższa (concha nasalis suprema) i przewód nosowy najwyższy (meatus nasi supremus) występują obustronnie mniej więcej w 60% przypadków. Małżowina najwyższa jest najmniejszą małżowiną słabo tylko wypukloną przyśrodkowo, położoną w górno-tylnej części ściany bocznej jamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry