Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chrząstka tarczowata

  Chrząstka tarczowata (cartilago tłiyreoidea), największa chrząstka krtani, jest płytą ochronną aparatu głosowego i drogi powietrza. Nazwa jej pochodzi z podobieństwa kształtu do czworobocznej tarczy (thyreos = tarcza). Chrząstka tarczowata składa się z dwóch symetrycznych, mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkielet krtani

  Szkielet krtani utworzony jest przez trzy chrząstki nieparzyste i trzy chrząstki parzyste. Nieparzysta chrząstka tarczowata i pierścieniowata oraz parzyste chrząstki nalewkowate są w ścisłym związku z aparatem głosowym. Pozostałe chrząstki stanowią podporę dla fałdów i wyniosłości u wejścia do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość krtani, jej wzrastanie, różnice zależne od wieku i płci

  Wielkość krtani wykazuje dużą zmienność osobniczą; na ogół nic jest ona zależna od długości ciała i w znacznym stopniu dumaczy indywidualne różnice brzmienia głosu. U osób w wposażonych w małą krtań głos postawiony jest wyżej, u osób z silnie rozw iniętą krtanią brzmienie głosu jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomość krtani

  Pomimo powyższych czynników, które starają się umocować krtań w jej położeniu, wykonuje ona stosunkowo znaczne i wielostronne ruchy. Mięśnie, które z zewnątrz dochodzą do krtani ułożone są w ten sposób, że mogą poruszać krtań ku górze, ku dołowi, do przodu i do tyłu, natomiast nie mogą jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt, położenie i stosunek krtani do narządów sąsiednich

  Krtań jest narządem nieparzystym, położonym symetrycznie; zajmuje ona środkową i przednią część szyi. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, podstawa której skierowana jest ku górze, wierzchołek — ścięty i zaokrąglony ku dołowi. Z trzech powierzchni piramidy dwie: prawa i lewa zwrócone są do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój krtani

  Krtań powstaje z dwóch niezależnych od siebie i różnorodnych składników. Błona śluzowa wyściełająca krtań należy do jelita tułowiowego, chrzęstny szkielet krtani, mięśnie, naczynia i nerwy — do układu łuków skrzelowych. Drogi oddechowe dolne zawiązują się po stronie brzusznej jelita...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krtań

  Krtań (larynx\ laryngeoin = krzyczeć), górny odcinek dróg oddechowych dolnych długości 4—6 cm, wykształcony jest w narząd głosowy. U mężczyzn krtań jest widoczna na szyi w postaci wyniosłości krtaniowej albo tzw. jabłka Adama (prominentia laryngca s. fiomum Adami); podczas łykania, mowy czy śpiewu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy błony śluzowej nosa

  Nerwy błony śluzowej okolicy oddechowej pochodzą z pierwszej i drugiej gałęzi n. trójdzielnego. Przedni, mniejszy odcinek błony śluzowej ściany bocznej i przyśrodkowej zaopatrują gałęzie nosowe przednie z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (drogą n. nosowo-rzęskowego i sitowego przedniego)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

  Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej uchodzą 1) do węzłów poza-gardłowych położonych do przodu od trzonu 2 kręgu i 2) do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją limfatyczną wszystkich tych naczyń są węzły chłonne szyjne głębokie górne. Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły jamy nosowej

  Żyły błony śluzowej przebiegają tą samą drogę co tętnice i łączą się z żyłami jamy czaszki i oczodołu. Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez żż. sitowe, przednią i tylną, krew żylna wiewa się do ż. ocznej górnej, z części tylnej i dolnej do splotu skrzydłowego. U dziecka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt

Do góry