Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień pierścienno-nalewkowy boczny

  M. pierścienno-nalewkowy boczny (m. crico-arytenoideus lateralis s. »lateralis«) jest mięśniem parzystym, kształtu trójkątnego.

  Rozpoczyna się on na brzegu górnym i górnej części powierzchni zewnętrznej łuku chrząstki pierścieniowatej. Włókna biegną zbieżnie ku górze oraz do tyłu i kończą się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pierścienno-nalewkowy tylny

  M. pierścienno-nalewkowy tylny (m. crico-arylenoideus posterior s. »posłicus«) jest to silny mięsień parzysty, kształtu mniej więcej trójkątnego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni tylnej płytki chrząstki pierścieniowatej po obu stronach pośrodkowego grzebienia. Włókna biegną zbieżnie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona drogi powietrza

  Drugą czynnością mięśniówki krtani jest przypuszczalnie ochrona drogi po-w ietrza; polega ona na odruchowym zamykaniu wejścia do krtani w chwili grożącego niebezpieczeństwa. Ta czynność ochronna stała się niezbędną z chwilą, kiedy krtań w związku z pionizacją ciała u człowieka przesunęła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie głosu

  Przy wytwarzaniu głosu wargi głosowe drgają w kierunku mniej więcej poprzecznym w stosunku do siebie,  rozwierają się oraz zwierają i perio-dvcznic przerywają wydechowy prąd powietrza: to drganie fal powietrznych wywołuje dźwięk.

  Wysokość dźwięku zależna jest od napięcia, długości i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz wewnętrzny krtani

  Zwieracz wewnętrzny krtani (m. sphincter internus s. laryngeus) zdobył u ssaków znacznie większy stopień rozwoju; zwłaszcza u człowieka powstał z niego cały układ mięśni silnie zróżnicowanych. Od zwieracza zewnętrznego odróżnia się tym, że nie obejmuje  gardła, lecz otacza jedynie jamę krtani...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz laryngoskopowy krtani u osoby żywej

  W celu zbadania krtani u osoby żywej posługujemy się dobrze oświetlonym wziernikiem krtaniowym (laryngoskopem) wprowadzonym do gardła. Obraz laryngoskopowy, który otrzymujemy, jest rzutem poziomym poszczególnych części krtani przestrzennie ułożonych na różnej wysokości. Części położone z przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły krtaniowe

  Gruczoły krtaniowe (glandulae laryngeae) są bardzo liczne; występują one wszędzie w błonie śluzowej z wyjątkiem warg głosowych. Szczególnie w trzech miejscach są one obficie zgrupowane; odróżniamy: 1) gruczoły górne położone na obu powierzchniach nagłośni i w sąsiednich częściach przedsionka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa krtani

  Błona śluzowa krtani (tunica mucosa laryngis) ku górze przechodzi w błonę śluzową gardła, ku dołowi w błonę śluzową tchawicy. Błona śluzowa dolnej jamy krtani aż do szpary głośni jest silnie i nieprzesuwalnie złączona z podłożem; powyżej ma ona budowę wiotką z nielicznymi wlókienkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama dolna krtani

  Jama dolna krtani (camim infraglotticum s. laryngis inferius) obejmuje przestrzeń od fałdów głosowych ku dołowi aż do początku tchawicy na granicy między chrząstką pierścieniowatą i pierwszą chrząstką tchawicy. Kształt jamy dolnej odpowiada kształtowi stożka sprężystego; u góry jest on owalny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kieszonka krtaniowa

  Kieszonka krtaniowa (venlriculus laryngis) jest to podłużna wypustka boczna błony śluzowej, do której szczelinowate wejście leży obustronnie między fałdem kieszonki krtaniowej i fałdem głosowym. Kieszonka ta sięga ocl chrząstki tarczowatej aż do chrząstki naiewkowatcj. Często ze swej przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry