Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice krtani

  Tętnice krtani pochodzą z dwóch źródeł: z t. tarczowej górnej (od t. szyjnej zewnętrznej) i z t. tarczowej dolnej (od t. podobojczykowej). Z pierwszej dostaje się do krtani: 1) t. krtaniowa górna przez otwór w błonie tarczowo-gnykowej (rzadziej przez otwór w chrząstce tarczowatej) oraz mniejsza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nalewkowo-naąłośniowy

  M. nalewkowo-naąłośniowy (m. ary-epiglotticus) jest pochodnym m. nalewkowego skośnego, z którym prawie stale się łączy. Włókna jego biegną łukowato przedłużeniu m. nalewkowego skośnego w fałdzie nalew kowo-nagłośniowym rozpoczynając się na wierzchołku chrząstki nalewkowatej i kończąc na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień tarczowo-naglośniowy

  M. tarczowo-naglośniowy (m. thyreo-epiglottiais) stanowi przedłużenie m. tarczowo-nalewkowego zewnętrznego ku górze. Rozpoczyna się on tak samo jak powyższy w kącie chrząstki tarczowatej, przebiega łukowato ku górze i kończy się częściowo w fałdzie nale w ko wo - n a głoś ni o wy m na błonie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pierścienno-tarczowy

  M. pierścienno-tarczowy (m. cricothyreoideus) jest mięśniem parzystym, czworokątnym, u góry szerszym niż u dołu.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni zewnętrznej łuku chrząstki pierścieniowatej i kończy na brzegu dolnym płytki chrząstki tarczowatej aż do wierzchołka rogu dolnego, zachodząc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nalewkowy skośny

  M. nalewkowy skośny (m. arytenoideus obliquus) występuje w postaci dwóch wąskich symetrycznych pasm biegnących skośnie i krzyżujących się z sobą.

  Mięsień rozpoczyna się obustronnie na brzegu tylnym wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowatej. Włókna biegną skośnie,, przyśrodkowo i ku górze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nalewkowy

  M. nalewkowy (m. arytenoideus) składa się z dwóch układów, jednego głębszego, przebiegającego poprzecznie—m. nalewkowy poprzeczny i jednego powierzchownego, włókna którego przebiegają skośnie i krzyżują się—m. nalewkowy skośny.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kieszonki krtaniowej

  M. kieszonki krtaniowej (m. ventrieularis) składa się z drobnych rozproszonych włókien mięśniowych, które tworzą niekompletną warstwę wewnętrzną m. tarczowo-nalewkowego powyżej warg głosowych. Włókna te leżą w fałdzie kieszonki krtaniowej). Według Goerttlera część włókien tego mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nalewkowo-głosowy

  M. nalewkowo-głosowy (m. aryiocalis) rozpoczyna się wzdłuż brzegu dolnego chrząstki nalewkowatej od wyrostka głosowego do wyrostka mięśniowego. Włókna przyśrodkowe, najkrótsze odchodzące w bliskości wyrostka głosowego kierują sic do wewnątrz, ku górze oraz do przodu i kończą się na odcinku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień głosowy

  M. głosowy czyli tarczowo-nalewkowy wewnętrzny (m. vocai s. thy reo-ary te no i deus internus) stanowi cześć wewnętrzną (»internus«) p przednio opisanego mięśnia. Układ włókien m. głosowego jest szczególni zawiły i metodą preparowania nie daje się rozpoznać. Na podstawie szcz; gółowych badań...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień tarczowo-nalewkowy zewnętrzny

  M. tarczowo-nalewkowy zewnętrzny (m. thyreo-arytenoideus externus *) tworzy z m. głosowym wspólną masę mięśniową. Jest to mięsień cienki, mniej więcej czworokątny.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej chrząstki tarczowatej bocznie od m. głosowego, sięgając ku górze do różnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt

Do góry