Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szczyt płuca

  Szczyt płuca (apex pulmonis) jest zaokrąglony i tępy. Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnęka płuca

  Wnęka płuca (hilus pulmonis) jest to wgłębienie położone na powierzchni śródpiersiowej około 2 cm głębokie; długość wnęki wynosi około 5 cm, szerokość około 4 cm. Wnęka nie leży ściśle pośrodku powierzchni śródpiersiowej, lecz bliżej brzegu tylnego niż przedniego w równej mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia śródpiersiowa płuc

  Powierzchnia śródpiersiowa albo p r z y ś r o d ko w a (facies m cdias i i na lis* s. medialisj1, mniejsza od poprzedniej, jest wklęsła i skierowana do śródpiersia. Na powierzchni śródpiersiowej leży wnęka płuca; dokoła wnęki do powierzchni śródpiersiowej przylegają narządy śródpiersia, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia żebrowa płuc

  Powierzchnia żebrowa albo boczna (Jacies costalis s. lateralis) największa. wypukła, skierowana jest do przodu, bocznie oraz ku tyłowi i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Ocl ściany klatki piersiowej płuco oddzielone jest dwiema blaszkami surowiczymi, opłucną płucną i opłucną ścienną. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaty płuc

  Płaty (lobi). Głębokie szczeliny (fissurae)  dzieła płuca na płaty (lobi); są to szczeliny m i ę d z y p ł a t o w e (fissurae interlobares). Płuco lewe ma jedną taką szczelinę zwaną skośną (fissura obliqua)\ kieruje się ona skośnie z góry oraz od tyłu ku dołowi i do przodu dzieląc płuco na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa płuc

  Każde płuco jest swobodnie zawieszone w klatce piersiowej odpowiedniej strony ciała i jak dokładny odlew odtwarza jej kształt. Od ściany klatki piersiowej płuca oddzielone są dwiema blaszkami opłucnej, opłucną ścienną (pleura parietalis) i o p ł u c n ą płucną, czyli trze w n ą(pleura...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości fizyczne płuc

  Płuca mają konsystencję miękką, gąbczastą i ulegają najmniejszemu uciskowi: jednak kiedy ucisk ustaje płuco nie powraca całkowicie do swych pierwotnych wymiarów, ponieważ powietrze wydalone z uciśniętych zrazików płucnych nie powraca do nich lub powraca tylko częściowo.

  Przy silniejszym ucisku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa płuc

  Z wiekiem barwa płuc ulega wybitnym zmianom. U płodu donoszonego, któn jeszcze nie oddychał, wskutek dużej zawartości krwi płuca mają barwę ciemnoczerwoną zbliżoną do barwy wątroby. I" noworodka i małego dziecka wraz z rzvnnością oddechową barwa płuc staje się stopniowo jaśniejsza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność płuc

  Płuca nigdy nic są całkowicie pozbawione powietrza; wymianie powietrza przy wdechu i wydechu podlega bowiem tylko część powietrza zawartego w płucach, wielkość której zależna jest od głębokości oddechu. Odróżniamy: 1. Powietrze zalegające — ilość powietrza, która pozostaje w płucach jeszcze nawet...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężar właściwy płuc

  Z powodu znacznej zawartości powietrza tkanka płucna jest bardzo lekka. Płuca rzucone do wody pływają. Natomiast płuca płodu lub noworodka, który nie oddychał — toną. Próba pływania wskazuje czy dziecko po urodzeniu oddychało; jest ona stosowana przez medyków sądowych, jeżeli zachodzi podejrzenie o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry