Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie oskrzelowe

  Gałęzie oskrzelowe (rami brondiiales )x. Podobnie jak tętnice płucne również tętnicze gałęzie oskrzelowe towarzyszą oskrzelom wzdłuż całego ich przebiegu. O ile jednak tt. płucne zawierają krew żylną. o tyle gałęzie oskrzelowe krew tętniczą.

  Odróżniamy gałęzie oskrzelowe tylne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujście żył płucnych do układu żył głównych

  W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgałęzienie żyły płucnej dolnej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

  Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły płucne

  Żyły płucne fvv. puhnonales), prawa i lewa, doprowadzają krew «odświeżoną» (utlenioną) do lewego przedsionka serca. W zasadzie do lewego przedsionka z obu stron uchodzą po dwie żyły, ż. płucna górna (v. puluionalis superior) i ż. płucna dolna (v. puhnonalis inferior), które mają jednak bardzo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice lewego płata górnego

  Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice prawego płata górnego

  W zasadzie (wg Boydena) płat górny prawy otrzymuje swe tętnice z przedniego i tylnego obwodu t. płucnej prawej, przy czym silniejsze tętnice przednie odchodzą w okolicy wnęki, słabsze tętnice tylne z części międzypłatowej t. płucnej. Rzadko tylko przednie gałęzie zaopatrują płat. Tętnice...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice segmentowe płuca

  Oskrzelom segmentowym odpowiadają tętnice segmentowe, które w zasadzie mają takie same nazwy jak one. Początek ich jest jednak bardzo zmienny, często tętnice segmentowe jako takie nie występują, a zastępują je ich odgałęzienia, tętnice podsegmentowe odcłiodzące wtedy samodzielnie z prawej czy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień płucny

  Pień płucny (truncus pulmonalis), który prowadzi krew «zużytą» z prawej komory serca, biegnie po lewej stronie aorty wstępującej skośnie ku górze w stronę lewą oraz ku tyłowi i pod lukiem aorty dzieli się na tętnicę płucną prawą (a. pulmonalis dexlra) oraz na tętnicę płucną lewą (a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki płucne

  Pęcherzyki płucne (alieoli pulmonis) mają kształt zbliżony do półkuli, uciśnięte zaś przez sąsiednie pęcherzyki — kształt wielościenny. Średnica pęcherzyka wynosi około 150—250U niektórych małych ssaków pęcherzyki są znacznie mniejsze; u nietoperza np. średnica ich wynosi 25 y.; jest to w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt

Do góry