Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podstawa patofizjologii zaburzeń słuchu

  Głuchota przewodzeniowa, czyli ucha środkowego, jest wywołana uszkodzeniem narządu przenoszącego bodziec. Objawem charakterystycznym tego typu utraty słuchu jest to, że przewodnictwo kostne działa lepiej niż przewodnictwo powietrzne. Obniżenie progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ słuchu

  Układ słuchu i równowagi składa się z obwodowego aparatu odbiorczego, tj. ucha w dosłownym znaczeniu, dróg nerwowych i ośrodków w ośrodkowym układzie nerwowym. Można więc wyróżnić dwie główne części narządu słuchu i równowagi:

  Część obwodową

  •    Ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne

  •...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika stosowania stałych konstrukcji protetycznych w chorobach przyzębia

  Według współczesnych poglądów choroby przyzębia nie są przeciwwskazaniem do stosowania stałych uzupełnień protetycznych, pod warunkiem jednak przestrzegania podanych wyżej ogólnych zasad oraz uwzględnienia szczególnych wymogów dla protez stałych, które w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /13 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protezy stałe

  Protezy stałe są to konstrukcje protetyczne trwale umocowane w jamie ustnej pacjenta na bazie zębów naturalnych lub filarów implantowanych, uzupełniające twarde tkanki pojedynczych zębów naturalnych lub/i odtwarzające korony zębów utraconych w przypadkach braków częściowych. Stałe konstrukcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony protetyczne

  Korony protetyczne to jednozębowe stałe uzupełnienia protetyczne odtwarzające część lub całą koronę kliniczną. Osadzane są na zębach naturalnych lub filarach implantowanych jako elementy samodzielne na pojedynczych zębach lub blokowane z zębami sąsiednimi. Korony są zatem ozębnowymi lub opartymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie: cele i ogólne zasady postępowania protetycznego w chorobach przyzębia

  Protetyka stomatologiczna odgrywa ważną rolę w programie leczenia periodontopatii, jednak trzeba pamiętać, że niewłaściwe stosowanie metod protetycznych to jedna z często spotykanych przyczyn uszkodzenia przyzębia. Problem jest zatem złożony, a postępowanie protetyczne (takie proponuję określenie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdejmowanie protez stałych

  Zabieg zdejmowania protez stałych (szczególnie koron i mostów) jest czynnością wykonywaną bądź to w ramach przygotowania protetycznego przy zmianie projektu leczenia, bądź też w przypadkach powikłań doprowadzających do konieczności usunięcia zębów filarowych. Konieczność usunięcia protezy stałej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTEZY STAŁE NA BAZIE WSZCZEPÓW ŚRÓDKOSTNYCH

  Implantologia stomatologiczna (implantoprotetyka) jest najbardziej złożoną dziedziną stomatologii, wymagająca wiedzy z wielu dyscyplin medycznych, a także wielospecjalistycznego przygotowania praktycznego. Jest to już w pełni sprawdzona i powszechnie uznana metoda leczenia, którą należy traktować jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA STOSOWANIA PROTEZ STAŁYCH W WIEKU ROZWOJOWYM

  Na podstawie badań epidemiologicznych szacuje się, że w populacji polskiej 10 - 20% dzieci i młodzieży wymaga w różnym zakresie leczenia protetycznego. Ze względu na specyficzną sytuację pacjenta w wieku rozwojowym, pierwszą zasadą postępowania protetycznego jest stała konsultacyjna współpraca z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych w wieku rozwojowym

  Dla wkładów koronowych stosowanych w wieku rozwojowym obowiązuje: gwarancja zachowania żywej miazgi, przestrzeganie wszystkich procedur postępowania klinicznego jak u pacjentów dorosłych, w ubytkach głębokich uformowanie ściany z cementu w formie sześcianu, dochodzącego do wysokości 2,0 mm poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry