Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rzekotka drzewna

  Rodzina rzekotkowate (Hylidae)

  Wygląd: nie do pomylenia z żadnym innym europejskim ptazem bezogonowym, jedynie z blisko spokrewnioną rz. śródziemnomorską. Różni się od niej biegnącą wzdtuż boków ciała, odgraniczającą stronę grzbietową od brzusznej, ciemną smugą, która tworzy zwykle dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /8 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropucha zielona

  Rodzina ropuchowate (Bufonidae)

  Wygląd: nie do pomylenia z żadnym innym gatunkiem ptaza bezogonowego, gdyż ta duża, masywna, osiągająca dtugość do 10 cm ropucha cechuje się bardzo charakterystycznym rysunkiem barwnym na grzbiecie. Całą stronę grzbietową pokrywają nieregularne jasno- lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /4 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropucha paskówka

  Rodzina ropuchowate (Bulonidae)

  Wygląd: średniej wielkości, krępa ropucha o długości przeważnie 6-7, wyjątkowo ponad 8 cm. Środkiem grzbietu biegnie wąska, żółtawa, ale często również biaława lub czerwonawa wstęga, której obecność jest cechą charakterystyczną dla tego gatunku. Zaczyna się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropucha szara

  Rodzina ropuchowate (Bufonidae)

  Wygląd: duża, masywna, silnie zbudowana ropucha. W pełni dojrzałe samice mogą osiągać 15 cm długości. Ropucha szara jest największą i najpospolitszą europejską ropuchą. Ubarwienie jej ciała jest przeważnie jednolicie brązowe, brunatne lub ochrowe i przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /13 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebiuszka syryjska

  Rodzina grzebiuszkowate (Pelobatidae)

  Wygląd: ta osiągająca B-9 cm długości grzebiuszka przypomina, złożonym z zielonkawych plam deseniem grzbietu, ropuchę zieloną, jednak pionowo ustawiona źrenica i kształt ciała jednoznacznie wskazują na jej przynależność do rodziny grzebiuszkowatych. Od blisko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebiuszka gibraltarska

  Rodzina grzebiuszkowate (Pelobatidae)  

  Wygląd: osiągający do 10 cm długości, nieco niezgrabny płaz o gładkiej skórze, podobny do grzebiuszki ziemnej, ale ma słabiej zaznaczoną wyniosłość na głowie i czarne modzele piętowe na stopach tylnych kończyn. Nieliczne, płaskie brodawki skórne tworzą na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebiuszka ziemna, huczek ziemny

  Występowanie: od nizin zachodniej Europy (Francja) po Ural, w stepach Kirgistanu aż po Morze Aralskie. W Europie Środkowej znajdywana bardzo rzadko. W Polsce na całym niżu, pod ochroną gatunkową.  

  Środowisko: otwarte na suchych, piaszczystych glebach na terenach równinnych i pagórkowatych; często także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nurzaniec błotny

  Rodzina nurzaricowate (Pelodytidae)  

  Wygląd: maty ptaz, o długości zaledwie 5 cm i wyglądzie bardzo podobnym do przedstawicieli rodziny żabowatych; reprezentuje odrębną, malutką rodzinę nurzań-cowatych. Jest łatwy do rozpoznania po pionowej źrenicy, niemal zupełnym braku błony pły-wnej i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pętówka iberyjska

  Rodzina ropuszkowate (Discoglossidae)

  Wygląd: następujące cechy umożliwiają odróżnienie pętówki iberyjskiej od p. ba-bienicy: 4. palec znacznie krótszy od 2., a na spodniej stronie dłoni znajdują się 2 niejednakowej wielkości duże modzele (por. rysunek). Szarobrunatny grzbiet pokryty jest licznymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pętówka babienica

  Rodzina ropuszkowate (Discoglossidae)

  Występowanie: pd.-zach. i częściowo środk. Europa (w Polsce nie występuje) oraz Maroko.  

  Środowisko: płaz w znacznym stopniu uniezależniony od obecności wody, zasiedla widne lasy, zdziczałe tereny uprawne z resztkami kamiennych budowli, opuszczone kamieniołomy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt

Do góry