Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żółw zatokowy, żółw oliwkowy Kempa

  Rodzina żółwie morskie (Cheloniidae)  

  Wygląd: dorosłe osobniki mierzą 50-65 cm długości, rzadko nieco więcej. U młodych żółwi zatokowych tarcze kręgowe mają wyraźne kile, które sprawiają, że pancerz wygląda jak zębaty i dzięki temu jest bardzo podobny do pancerza karetty. Karapaks, zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karetta

  Rodzina żółwie morskie (Cheloniidae)  

  Wygląd: karapaks sercowaty, czerwonobrą-zowy, z 5 płaskimi tarczami kręgowymi i 5 parami tarcz żebrowych, u młodych osobników zakończonych występami, dzięki którym pancerz wygląda jak zębaty. Plastron białawy do jasnobrązowego. Na brzusznej stronie pancerza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw skórzasty

  Rodzina żółwie skórzasle (Dermochelydidae)  

  Wygląd: bardziej podługowaty od przedstawicieli rodziny właściwych żółwi morskich (Che-loniidae). Na karapaksie znajduje się 7, a na plastronie 5 wydatnych, podłużnych fałdów, dzielących pancerz na wyraźnie oddzielone od siebie części, przypominające...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw błotny

  Rodzina żółwie błotne (Emydidae)  

  Wygląd: doskonale pływający żółw. Od żółwi lądowych różni się silnie grzbieto-brzusznie spłaszczonym pancerzem; od podobnego słodkowodnego żółwia kaspijskiego - ciemniejszym, zwykle czarniawym lub ciemnobrązowym ubarwieniem karapaksu. Jego głowa i szyja pokryte...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw kaspijski

  Rodzina żółwie słodkowodne (Emydidae)

  Wygląd: podobny do żółwia błotnego, od którego różni się jaśniejszym ubarwieniem, ciągłymi jasnymi smugami na bokach głowy, szyi i na nogach oraz obecnością w plastronie tarczy pachwinowej (rys.). Pancerz oliwkowobrązowy, u młodych osobników jaśniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw obrzeżony

  Rodzina żółwie lądowe (Testudinidae)  

  Wygląd: charakterystyczną cechą dorosłego żółwia obrzeżonego są dość silnie wydłużone i wygięte ku górze tarcze brzeżne tylnej części karapaksu. Tarcze te wydłużają się stopniowo wraz ze wzrostem żółwia, w związku z czym młodego osobnika trudniej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw śródziemnomorski

  Rodzina żółwie lądowe (Testudinidae)

  Przy oznaczaniu najlepiej jest uwzględnić wszystkie wymienione cechy. Niekiedy może się bowiem zdarzyć, że również u tego żółwia płytka nadogonowa jest podzielona na 2 części. Żółw śródziemnomorski odznacza się ponadto wyraźnie większymi łuskami na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /4 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw grecki

  Rodzina żółwie lądowe (Testudinidae)

  Wygląd: pancerz długości 20-25 cm, rzadko dłuższy, ka-rapaks silnie wypukły, prawie okrągławy, lekko tylko rozszerzony w tylnej części. Tarcze kręgowe są stosunkowo wąskie, a u osobników dorosłych niemal dokładnie kwadratowe i wyraźnie uwypuklone. Barwa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /8 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółwie

  Żółwie, dzięki swej charakterystycznej budowie ciała, tworzą odrębny rząd gadów. Od pozostałych przedstawicieli tej gromady różnią się chroniącym ciało pancerzem, który składa się: z części grzbietowej - ka-rapaksu i części brzusznej - plastronu. Ka-rapaks osadzony jest na zrośniętych z nim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żaba rycząca

  Rodzina żabowate (Ranidae)

  Wygląd: bardzo duża, silna żaba o szerokim, masywnym ciele. Samce osiągają ponad 15 cm długości, a bardzo duże samice mogą mierzyć 20 cm długości przy długości tylnych nóg wynoszącej 25 cm. Masa ich ciała może wynosić do 600 g. W odróżnieniu od żab zielonych, z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bill Dodano /12.01.2012 Znaków /3 964

  praca w formacie txt

Do góry