Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Umocowanie i ruchomość pęcherza

  Jak wiemy pęcherz może się silnie rozciągać w wyniku zbierającego się w nim moczu. Kierunek, w którym rozciąganie to się odbywa określa zarówno położenie narządu w stosunku do trzew i ściany miednicy, jak również umocowanie dna pęcherza.

  Dno miednicy i narządy położone pod pęcherzem dźwigają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do pęcherza

  Najczęściej stosowana droga dostępu do pęcherza prowadzi °d góry i ocj przody bezpośrednio nad spojeniem (zewnątrzotrzewnowo); inna droga Powadzi od strony krocza. Droga pierwsza unikając, otrzewnej wiedzie na ścianę Przednią wypełnionego pęcherza i po otwarciu pęcherza dochodzi aż do dna. Droga...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pęcherza do sąsiednich narządów

  Pęcherz moczowy w granicach swej powierzchni przedniej, jak również swego dna jest łącznotkankowo połączony C otoczeniem. Tylko powierzchnia tylna od szczytu aż do poziomu linii łączącej ujścia Z oczowodów (Unea interureterica) jest wolna, to znaczy powleczona otrzewną.

  Stosunek wolnej, otrzewnowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /3 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pęcherza do szkieletu

  O ile przednia część pęcherza prawie przylega do ściany miednicy, o tyle ściany boczne nawet w silniejszym wypełnieniu dość znacznie oddalone są od kresy granicznej (około 1 — 2 szerokości palców); w obrazie rentgenowskim tylko w maksymalnym wypełnieniu pęcherza prawie cała jama miednicy wydaje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń załonowa

  Jeżeli pęcherz wypełnia się mocz i szczyt pęcherza wznosi się powyżej górnego brzegu spojenia łonowego, wtedy poci on również ku górze pokrycie otrzewnej. Ściana przednia pęcherza nie pokryta otrze przylega wtedy do przedniej ściany brzucha: odległość między otrzewną i spojeni jest tym większa im...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pęcherza do otrzewnej.

  Otrzewna pokrywająca pęcherz jest z nim złączona luźną tkanką łączną i z łatwością może być od niego odpreparowana. Dlatego też w wypełniającym się pęcherzu odbywać się musi bardzo silne przesuwanie otrzewnej w celu umożliwienia pokrycia większych powierzchni.

  Nie cały pęcherz pokryty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady rozwojowe pęcherza

  Wrodzone wady rozwojowe pęcherza są rzadkie. Do lżejszych postaci należy np. ta, kiedy przewód omoczni nie przekształca się w więzadło pępkowe posrodkowe. lecz zachowuje swe światło. Innymi postaciami zboczeń są wrodzone uchyłki pęcherza; występować one mogą w różnych miejscach ściany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary pęcherza

  W wypełnionym pęcherzu występuje uczucie parcia na mocz. «Nor-malnie» wypełniony pęcherz zawiera mniej więcej 350 ml; byłaby to ilość, ciśnienie której na ścianę pęcherza nie wywołuje jeszcze uczucia parcia. Dla celów badania chirurgicznego wprowadza się zwykle do pęcherza około 200 ml płynu;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz wypełniony

  Kiedy pęcherz się wypełnia, wtedy zaokrągla się i wstępuje wyżej. Jeżeli jednocześnie odbytnica jest wypełniona, wtedy wypełniony pęcherz (350 cm5) wystaje nad spojeniem nie znajduje się rniednicy małej. W silniejszym wypełnieniu przekracza spojenie niezależnie od stanu wypełnienia odbytnicy, nigdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt pęcherza

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt

Do góry