Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STAWY KOLANOWE

  W porażeniach dolnego odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego mogą występować przykurcze w obrębie stawów kolanowych, zwykle zgięciowe, chociaż mogą one mieć także charakter wyprostny. Leczenie przykurczów kolan rozpoczyna się we wczesnym okresie od zabiegów rehabilitacyjnych wspomaganych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NERWOWO--MIĘŚNIOWYCH

  Wada rozwojowa związana z niedorozwojem elementów nerwowych rdzenia kręgowego określana jest poziomem zaburzeń neurologicznych w sferze ruchowej i czuciowej. Dokładna diagnostyka tych zaburzeń jest bezwzględnie konieczna w celu ustalenia sposobów i rodzaju postępowania terapeutycznego, rehabilitacji oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka wad wrodzonych kręgosłupa

  Diagnostyka wad wrodzonych kręgosłupa powinna opierać się w pierwszym rzędzie na dokładnym badaniu klinicznym pacjenta. Poza bardzo nieliczną grupą tzw. wad wrodzonych kręgosłupa bezobjawowych i klinicznie ukrytych, większość wad kręgosłupa może być ujawniona na podstawie wnikliwego i dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚCI LECZENIA WAD WRODZONYCH KRĘGOSŁUPA

  Leczenie wad wrodzonych kręgosłupa jest w dalszym ciągu zadaniem bardzo trudnym i na pewno niewdzięcznym. Wady wrodzonej kręgosłupa na ogół nie można naprawić, odtworzyć prawidłowego kształtu kręgu lub jego ubytku. Najbardziej istotnym problemem jest nie tylko samo zniekształcenie kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY WRODZONE KRĘGOSŁUPA

  Terminem „wada wrodzona kręgosłupa” określany jest bardzo szeroki wachlarz wrodzonych nieprawidłowości w budowie tego bardzo ważnego i centralnego narządu kostnego. Wady kręgosłupa powstają w okresie jego tworzenia się i rozwoju, zwykle we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego i życia płodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone kręgosłupa - klasyfikacja

  Próby uporządkowania bardzo licznych, wielopostaciowych anatomicznie i klinicznie wad wrodzonych kostnych części kręgosłupa były podejmowane od bardzo dawna. Zasadniczy zwrot w tych dążeniach ułatwiły badania radiologiczne, obecnie zaś wprowadzenie bardziej precyzyjnych metod diagnostycznych, nowoczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY TOWARZYSZĄCE WADOM WRODZONYM KRĘGOSŁUPA

  Do najczęściej spotykanych wad współistniejących należy zaliczyć anomalie rozwojowe żeber, spotykane zwłaszcza w wadach i zaburzeniach rozwojowych kręgosłupa piersiowego. Wady wrodzone żeber mają zasadniczy wpływ na kształt i symetrię klatki piersiowej i mogą działać niekorzystnie na rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytokiny

  Cytokiny są to związki biologicznie czynne powstające wskutek aktywacji różnych szlaków metabolicznych. Niektóre cytokiny są syntetyzowane i uwalniane do środowiska dopiero po stymulacji komórek bodźcem typu patogen. Cytokiny do płynu wysiękowego są uwalniane z komórek śródbłonka naczyń oraz innych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY

  Neutrofile - zazwyczaj morfologicznie nie różnią się od neutrofilów kiwi obwodowej. W płynach ropnych jądro granulocytów obojętnochłon-nych jest małe, pyknotyczne. Często wykazuje hipersegmentację lub nawet dochodzi do całkowitego oddzielenia się poszczególnych jego płatów.

  Eozynofile - morfologicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ granulocytów na limfocyty cytotoksyczne i komórki NK

  Analiza histologiczna zmian nowotworowych wykazała obecność granulocytów we wczesnych stadiach rozwoju guza. Produkty uwalniane podczas ich degranulacji mają wpływ na limfocyty i komórki NK znajdujące się w pobliżu guza. Dzięki temu zjawisku dochodzi do zmian w miejscowej odpowiedzi przeciwnowotworowej. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /717

  praca w formacie txt

Do góry