Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Faza niedokrwienia-cykl menstruacyjny

  Faza niedokrwienia (stadium ischemieum; ischo - zatrzymywać). Jeśli do zapłodnienia komórki jajowej nie dochodzi, ciałko żółte zaczyna zanikać, przestaje wydzieląc swój hormon a błona śluzowa macicy wchodzi w ostatnią fazę cyklu, fazę niedokrwienia. W 27 lub 28 dniu cyklu naczynia tętnicze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza wydzielnicza-cykl menstruacyjny

  Faza wydzielnicza (stadium secretionis). Mniej więcej w 16 dniu cyklu pod wpływeiD progesteronu błona śluzowa wchodzi w fazę wydzielniczą trwającą w przybliżeniu do 27 dnia cyklu. W tym czasie warstwa czynnościowa błony ulega znacznemu roz-pulchnieniu, naczynia jej rozszerzają się. gruczoły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza wzrastania-cykl menstruacyjny

  Faza wzrastania (stadium ftroliferationis) trwa od 5 do 16 dnia licząc od pierwszego dnia krwawienia miesięcznego aż do utworzenia się ciałka żółtego i rozpoczęcia wydzielania przezeń progesteronu, hormonu ciałka żółtego. Faza wzrastania trwa więc około 11 dni. Na początku tej fazy błona śluzowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl menstruacyjny

  Cykl menstruacyjny wywołany dojrzewaniem jaja, pęknięciem pęcherzyka jajnikowego i wytwarzaniem się ciałka żółtego przygotowuje błonę śluzową macicy do przyjęcia zapłodnionego jaja. Jeżeli zapłodnienie nie następuje, to jajo zamiera a błona śluzowa przygotowana do zagnieżdżenia się jaja...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa macicy

  Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /4 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność błony mięśniowej macicy

  Oba układy sprężyn mięśniowych trzonu macicy, o których mowa była wyżej, mogą się rozwijać i zwijać. Podczas rozwijania. rozkręcania się odległość między poszczególnymi pierścieniami sprężyny powiększa się; rozwijanie odbywa się w czasie ciąży, kied\ wielkość macicy wyrasta. Czynne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa szyjki

  Błona mięśniowa szyjki (tunica muscularis ceruicis), jak już zaznaczono, ma układ przeważnie okrężny. W porównaniu do trzonu zawiera ona znacznie mniej składników kurczliwych, więcej natomiast tkanki łącznej włóknistej zbitej, włókien Uejodajnych a zwłaszcza sprężystych. W czasie ciąży tkanka ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka wtórna macicy

  Mięśniówka wtórna albo dodatkowa (ftaramyometrium) ma układ odmienny. Pęczki mięśniowe po wejściu w ścianę macicy z jej więzadeł rozchodzą się wachla-rzowato. początkowo powierzchownie, następnie przenikają do warstw głębszych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka pierwotna macicy

  Mięśniówka pierwotna (archimyometrium). W mięśniówce pierwotnej głównym składnikiem są pęczki mięśniowe stanowiące przedłużenie mięśniówki okrężnej jajowodów. Pęczki te wchodząc do głębszych warstw mięśnia macicznego zachowują swój zasadniczy kierunek i tworzą dwa symetryczne układy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa macicy

  Błona mięśniowa (tunica muscularis) stanowi najgrubszą warstwę ściany macicy i tworzy tzw. mięsień maciczny (myometrium). Mięsień maciczny składa się zc zwartego układu pęczków mięśniowych gładkich, wśród których występuje skąpa ilość luźnej tkanki łącznej, głównie w otoczeniu licznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt

Do góry