Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANY W KRĘGOSŁUPIE W PRZEBIEGU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

  Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest chorobą układową tkanki łącznej, która ma charakter przewlekle postępujący mimo stosowanego leczenia. W konsekwencji chory na rzs staje się osobą niepełnosprawną. Etiopatogeneza tej choroby nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że przyczyną zachorowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGIĘCIOWY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenie lego typu jest następstwem zadziałania urazu doprowadzającego do zgięcia kręgosłupa ku przodowi, przekraczającego granicę fizjologicznego zakresu ruchu. Jest wynikiem zadziałania sił urazowych na ciemieniowo--potyliczną czy potyliczną część czaszki lub na okolicę pleców, grzbietu. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO-STAWOWYCH

  Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

  U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA

  Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw. pęcherzem neurogennym. Obecnie jednak znacznie większe, jeśli nie podstawowe, znaczenie i rolę przypisuje się ocenie stanu uszkodzenia górnego odcinka dróg moczowych: refluksu, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ORTOPEDYCZNE

  Obiektem opieki ortopedycznej u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniowąjest narząd ruchu, układ kostno-stawowy i mięśniowy, który znajduje się w określonym wadą wrodzoną stanie wydolności czynnościowej. Stan wydolności funkcjonalnej nie jest oczywiście jednoznaczny z możliwością osiągnięcia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spina bifida

  Używany powszechnie termin spina bifida obejmuje bardzo szeroki zakres wrodzonych patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, od bezobjawowych, wykrywanych często zupełnie przypadkowo, nieprawidłowości wykształcenia tylnych elementów kręgów (niespojenie łuków i wyrostków kolczystych) do bardzo poważnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /9 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOSŁUP

  Kręgosłup, który jest zasadniczym miejscem powstania wady wrodzonej, może wykazywać różnego rodzaju deformacje spowodowane nieprawidłowym wykształceniem kręgów,jakie występują na poziomie przepukliny, a także w innych segmentach. Zniekształcenia typu skoliozy, kifozy, lordozy mogą być zależne nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodogłowie

  Kolejnym problemem, który towarzyszy dziecku z przepukliną oponowo--rdzeniową, jest wodogłowie. Występuje ono u noworodków z wadą kręgosłupa i rdzenia w sprawie 90% przypadków, jednak w różnym stopniu natężenia. Przepukliny oponowe tylko w 1/2 przypadków tworzą wodogłowie.

  Wodogłowie to z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWY BIODROWE

  Podstawowymi problemami występującymi na poziomie stawów biodrowych mogą być przykurcze, podwichnięcia i zwichnięcia. Poglądy na możliwości leczenia tzw. porażennych podwichnięć i zwichnięć stawów biodrowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową zmieniły się zasadniczo w ostatnich 25 latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania radiologiczne w wadach kręgosłupa

  Badania radiologiczne wykonane w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia noworodka mają na celu wykrycie i sprecyzowanie wad układu kostno--stawowego niewidocznych i niemożliwych do rozpoznania zwykłymi metodami badania klinicznego. Na podstawie zdjęć przeglądowych kręgosłupa (w dwóch projekcjach)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 350

  praca w formacie txt

Do góry