Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Leczenie złamań tego rodzaju polega na krótkim unieruchomieniu w łóżku do czasu minięcia dolegliwości bólowych. Pozycja w łóżku powinna sprzyjać zachowaniu właściwej osi kręgosłupa. Obowiązuje obserwacja układu nerwowego, profilaktyka przeciwobrzękowa i przeciwzatorowa. Baczną uwagę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ WSTRZĄŚNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

  Termin ,,wstrząśnienie rdzenia” w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadziłjuż w 1879 roku Obersteiner [74], Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOZMYK

  Określenie spondylolisthesis pochodzi od greckich słów spondylos (kręgosłup) i olisthanein (ześlizg). Oznacza przemieszczenie względem siebie dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

  Kręgozmykiem określa się ześlizg piątego, czwartego lub rzadziej trzeciego kręgu lędźwiowego ku przodowi względem kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM URAZU KRĘGOSŁUPA

  Wspomniany wyżej podział uszkodzeń kręgosłupa na stabilne i niestabilne, chociaż ma uzasadnienie, tojest nieprecyzyjnym rozróżnieniem urazów kręgosłupa. Podział na uszkodzenie zgięciowe, wyprostne i zgnieceniowe (ryc. 9.4) stanowi dokładniejsze rozgraniczenia urazów, ale wymienione grupy uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

  Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

  Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinien już na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Urazy kręgosłupa, chociaż występują znacznie rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią istotny problem leczniczy z racji podkreślonej uprzednio roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym. Częstość występowania uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE

  Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa należy różnicować z gruźlicą kręgosłupa, infekcyjnym zapaleniem trzonów kręgowych, złamaniami urazowymi kręgów, osteoporozą i złamaniami w przebiegu osteoporozy, torbielą tętniakowatą, histocytozą X, zmianami kostnymi związanymi z nadczynnością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY NOWOTWOROWE W KRĘGOSŁUPIE

  Jedną z podstawowych cech nowotworów złośliwych jest pojawienie się wtórnych ognisk poza pierwotnym nowotworem. Wtórne ogniska nowotworowe powstają na skutek zatoru z komórek nowotworowych na drodze krwi lub chłonki. Proces przerzutów polega najogólniej na inwazji komórek nowotworowych do naczyń, następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt

Do góry