Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICE gruczołu tarczowego

  Wszystkie gruczoły o wydzielaniu wewnętrznym mają szczególnie obfite zaopatrzenie naczyniowe w porównaniu do gruczołów o wydzielaniu zewnętrznym. Dzięki temu możliwe jest szybkie oddawanie hormonu bez większego zagęszczenia w pęcherzykach.

  Główne źródło zaopatrzenia tętniczego gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ TARCZYCY

  Nabłonek pęcherzyków tarczycy wydziela do ich światła koloid magazynujący hormon tarczycy, tyreoglobulinę. Prócz tego w koloidzie występuje enzym rozkładający tyreoglobulinę na składnik białkowy i bogatą w jod tyroksynę przenikającą przez ścianę pęcherzyka do naczyń krwionośnych i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA SZCZEGÓŁOWA TARCZYCY

  Tarczycę wraz z gruczołami przy tarczowymi otacza powięź tarczowa, która obejmuje torebkę włóknistą gruczołu, zbudowaną głównie z włókien klejodajnych i sprężystych. Z komórek prócz fibroblastów występują w niej w zmiennej ilości histiocyty i limfocyty; ostatnie nieraz w większych skupieniach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwójny płat piramidowy

    Płat piramidowy może być podwójny w całości lub częściowo bez względu na to, czy węzina jest zachowana, czy też jej nie ma. W tym ostatnim przypadku wyrostki piramidowe są zakorzenione w płatach bocznych. Częściej niż zdwojenie całego płata piramidowego występuje rozdwojenie jego części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiele i przetoki tarczycy

  W związku z pozostałościami przewodu tarczowo-języ-kowegO wzdłuż całego jego przebiegu mogą powstawać torbiele i przetoki.

  Torbiele w okolicy kości gnykowej powstałe z pozostałości przewodu tarczowo-językowego w związku ze swym położeniem nie zawsze dają się odróżnić od torbieli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł dwudzielny

  Gruczoł dwudzielny (glandula bipartita). Brak węziny nie należy do rzadkości; wytwarza się wtedy gruczoł dwudzielny. Brak ten daje się wytłumaczyć uwstecznieniem przewodu tarczo wo-językowego posuniętym poza swe normalne granice. Nierzadko z węziny zachowują się tylko pasma łącznotkankowc. Brak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

  Gruczoł tarczowy należy do tych narządów, których rozwój rozpoczyna się sto sunkowo wcześnie; już w połowie 4 tygodnia życia zarodka zaznacza się on jako po-środkow c wpuklenie nabłonka dna jamy ustnej między 1 i 2 łukiem skrzelowym. Wpukle-nie to, późniejszy otwór ślepy języka (foramen caecum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĘZINY

  Węzina gruczołu tarczowego stanowi pomost blaszki gruczołowej biegnący poprzecznie między obu płatami bocznymi. Położona do przodu od części górnej tchawicy stale przykrywa ją na wysokości 2 i 3 chrząstki tchawiczej, a w większości przypadków zachodzi również na część pierwszej, a nieraz i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego

  Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego powstaje powierzchownie z mięśnia tarczowo-gnykowego  w pobliżu guzka tarczowego dolnego chrząstki tarczowatej i biegnie do torebki powierzchni przyśrodkowej (krtaniowo-tchawiczej) płata bocznego. Zaopatruje go gałąź tarczowo-gnykowa pętli szyjne.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego

  Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego oddzielił się od mięśnia pierścieńno-tarczowcgo lub tarczowo-gnykowego. Jest on położony w płaszczyźnie pośrodkowej lub w jej pobliżu. Rozpoczyna się on na trzonie kości gnykowej lub na chrząstce tarczowatej i kończy na płacie piramidowym lub na płacic...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry