Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DEFINICJE I ZAKRES EPIDEMIOLOGII ŻYWIENIOWEJ

  Współczesna definicja epidemiologii określa ją jako naukę zajmującą się oceną wpływu czynników i warunków środowiskowych na występowanie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i niczakaźnych oraz ich konsekwencji - inwalidztwa i zgonów.

  Podmiotem zainteresowania epidemiologii jest populacja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZINTEGROWANE MIERNIKI ZDROWIA

  Na sytuację zdrowotną społeczeństwa wpływa wiele czynników związanych ze stylem życia, sposobem odżywiania, szeroko pojętym środowiskiem i obciążeniem genetycznym. Dlatego w końcu ubiegłego wieku pojawiły się propozy cje kompleksowych wskaźników, które uwzględniałyby zarówno czynniki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne

  Prawidłowe wybory zdrowotne mogą być podejmowane w każdych praktycznie warunkach ekonomicznych. Zależy to przede wszystkim od wiedzy i motywacji, jakimi dysponuje jednostka. Wysoką kulturą zdrowotną odznaczają się niekiedy ludzie biedni i bez szczególnego wykształcenia. Niemniej, zdrowotnie poprawny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola instytucji publicznych

  We współczesnych państwach na ogół dostrzega się znaczenie prawidłowych zuchowuń zdrowotnych dlu pomyślności społeczeństwu. Biorąc pod uwugę wyni kającc stąd korzyści, nic pow inna być zaniedbywana żadna z istotnych dróg prowadzących do tego celu. Na pierwszym miejscu znajdują się wysiłki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W ŻYWIENIU

  Żywność i jej wytwarzanie przeszły na przestrzeni dziejów ewolucję, której następstwa dla odżywiania się ludzi i tym samym dla ich zdrowia były wielorakie (tab. 2.1).

  Historia rodzaju ludzkiego zaczęła się około 7 milionów lat temu od dwunożnych istot czlowickowatych. zwanych hominidami. Nasz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki psychospołeczne zdrowia

  Środowisko społeczne nuże być źródłem stresu. Jego przejawy na różnych poziomach życia sputcirzucgu mają duminującc ziiaczunic jaku czynnik ucuiupsychicznego ohciążcnia jednostki. Główną przyczyną stresu jest brak zaspokojenia różnych potrzeb człowieka (p. lista Maslowa) w warunkach nieprzyjaznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdrowia populacji

  Ocena zdrowia dotyczy rćżnych jego składowych. Są to: obecność lub brak obiektywnie stwierdzonych chorób i odchyleń od stanu prawidłowego, występowanie dolegliwości i ocena samopoczucia, odporność na zwiększone obciążenie fizyczne i neuropsychiczne. funkcjonowanie w środowisku społecznym itp...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki społeczno-ekonomiczne

  Spośród różnych zmiennych społecznych, wpływających w makroskali na stan zdrowia, na pierwszym miejscu wymienia się dochód narodowy. Nic brakuje również danych wskazujących, że wzrost zamożności nie jest samoczynnym instrumentem podnoszącym stan zdrowotności społeczeństwa. Wielokrotnie wskazywano...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ZDROWIA

  W sposób najbardziej ogólny, czynniki decydujące o stanic zdrowia można podzielić na wewnętrzne (genetyczne) i zewnętrzne (środowiskowe). W przypadkach jednostkowych te pierwsze mogą dominować poprzez przekazywanie szczególnie korzystnych lub niekorzystnych zestawów cech genetycznych. Natomiast w skali...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ochrony zdrowia

  Pomyślność zdrowotna obywateli stanowi dobro społeczne dostrzegane w zorganizowanych społeczeństwach już od czasów starożytnych. W przeszłości można odnaleźć wiele działań służących utrzymaniu zdrowia na miarę ówczesnej wiedzy i możliwości. Niejednokrotnie przybierały one postać nakazów...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 722

  praca w formacie txt

Do góry