Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KREW I LIMFA

  Krew (sanguis, aima), jak wiemy, jest płynem zabarwionym i z powodu swej barwy nasza skóra na policzkach jest czerwonawa; zwłaszcza przez błonę śluzową barwa krwi silnie prześwieca. Limfa natomiast, która w zasadzie jest bezbarwna, jest znacznie mniej widoczna, jej drogi nie są zabarwione. Prawie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga limfatyczna

  Ustrój nasz oprócz zabarwionej krwi zawiera również bezbarwną limfę, czyli chłonkę. Krew wychodzi z serca i znowu do serca powraca. Limfa natomiast nie krąży w zamkniętym układzie cew; naczynia limfa tyczne (vasa lymphatića), zwane również naczyniami chł onnymij rozpoczynają się w tkankach ustroju...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wrotny

  Niecała jednak krew żylna bezpośrednio powraca do serca. Zwykle krew biegnie według schematu: tętnica -> sieć włosowata żyła. Natomiast krew żylna cewy żołądkowo-jelitowej, która transportuje pobrane z pożywienia węglowodany i białka (jak również krew żylna trzustki i śledziony), wymaga...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie wielkie i krążenie małe

  Najwyższy stopień rozwoju układu naczyniowego stanowi krwiobieg zamknięty, przez który cała ilość krwi przepływa przez ustrój. U zwierząt stałocieplnych (ptaków i ssaków) obie połowy scrca, prawa i lewa, z których się ono składa, są od siebie całkowicie oddzielone, jak również wszystkie naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /3 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział układa naczyniowego

  W układzie naczyniowym (systema vasorum) odróżniamy część krwionośną oraz część limfatyczną; obie łączą się z sobą i rozwojowo ściśle są z sobą związane. Krew i limfa krążą w układzie cew, które nazywamy naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi albo chłonnymi. W tych cewach, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola układu naczyniowego

  Rola układu naczyniowego, krwionośnego i limfatycznego, polega na dostarczaniu tkankom substancji odżywczych, odprowadzaniu produktów przemian tkankowych oraz związaniu z sobą poszczególnych części ustroju przez rozprowadzanie hormonów.

  Wśród ciał doprowadzających do tkanek wyróżnia się swoją...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysadka

  Przysadka (hypophysis), położona na podstawie mózgu ku tyłowi od skrzyżowania wzrokowego oraz do przodu od ciał sutkowatych, swą szypułą zawieszona jest na końcu lejka i układa się na dnie siodła tureckiego w dole przysadki. Składa się ona z piata tylnego (lobus posterior) powstałego z dna komory...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy przysadki

  Nerwy przysadki pochodzą z części współczulnej układu autonomicznego oraz z podwzgórza. Włókna współczulne dochodzą ze splotu t. szyjnej wewnętrznej i wraz z naczyniami wnikają do narządu, gdzie poszczególne włókna rozgałęziają się między naczyniami zatokowymi i komórkami, zwłaszcza płata...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły przysadki mózgowej

  Krew żylna przysadki odpływa głównie do zatok jamistych i iiiiędzyjamistych opony twardej mózgowia. Oprócz tego głównego odpływu żylnego należy również uwzględnić możliwość drugiego — przez układ wrotny, który, jak każdy układ tego rodzaju (np. wątroby), na obu swych końcach rozpada się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przysadkowe górne

  Tętnice przysadkowe górne (aa. hypophyseos superiores), para przednia i para tylna, doprowadzają krew do części guzowej płata przedniego i rozgałęziając się tutaj tworzą splot płaszczowy, okalający szypułę przysadki. Część naczyń tego splotu oddaje krew do sieci włosowatych naczyń zatokowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt

Do góry