Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odmiany śledziony

  U człowieka śledziona jest zazwyczaj narządem pojedynczym. Niezbyt rzadko jednak spotykamy w jej sąsiedztwie niewielkie twory okrągławe lub owalne o zabarwieniu czerwonym, które mają tę samą strukturę co ona, stanowią więc śledziony dodatkowe (p. rozwój śledziony).

  Rozmiary śledzion dodatkowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa śledziony

  Zabarwienie śledziony jest purpurowoczerwone; na zwłokach zmienia się ono wkrótce wskutek zmian zachodzących w barwniku krwi, przy czym zmiana barwy następuje tym silniej, im obfitsza jest ilość krwi zawarta w śledzionie w chwili śmierci oraz im szybciej rozpoczyna się proces gnicia. Powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i wielkość śledziony

  Kształt i wielkość prawidłowej śledziony są funkcją jej położenia; stanowią one odlew przestrzeni, w której śledziona się mieści. Jeżeli żołądek jest skurczony, a okrężnica w stanie rozkurczu, wówczas śledziona przyjmuje kształt trójściennej piramidy podstawą skierowanej ku dołowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śledziona

  Śledziona (lien s. splen) jest narządem nieparzystym, utworzonym z tkanki siateczkowatej, położonym w jamie brzusznej. Z powodu swej budowy i czynności śledziona zajmuje osobliwe stanowisko. Choć narząd ten opisywany był już w starożytności, jednak jego budowa i czynność na ogół prawie zupełnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne

  W tkance siateczkowatej mogą się skupiać rozproszone gromady limfocytów i wytwarzać grudki wtórne, w których odróżniamy jaśniejsze ośrodkowo położone ognisko rozmnażania, czyli ośrodek reakcji, oraz ciemniejszą koncentryczną warstwę limfocytów położoną na obwodzie. Z tak zbudowanej tkanki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia krwionośne węzła chłonnego

  Naczynia krwionośne węzła chłonnego, przeważnie niewielka tętnica i wyraźnie większa od niej żyła, wstępują do węzła obok siebie przez wnękę lub z niej wychodzą razem z naczyniami limfatycznymi odprowadzającymi. Rozgałęzienia tętnicze dostają się od razu do beleezek rdzenia i stąd...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZŁY KRWIOLIMFATYCZNE

  Jeżeli nastąpił wylew krwawy do tkanki, wówczas erytrocyty drogą limfatycznych naczyń doprowadzających dostają się do przynależnych węzłów chłonnych; węzły te przyjmują wtedy czerwone zabarwienie i niesłusznie nadaje się im nieraz nazwę «węz-łów krwiolimfatycznych». Erytrocyty są następnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WĘZŁÓW CHŁONNYCH

  Pierwsze węzły chłonne, tzw. węzły pierwotne, zawiązują się w 3 miesiącu zycta płodu. Powstają one z woreczków limfatycznych, zawiązków pierwotnego układu naczyń limfatycznych zarodka. Woreczek taki, pączkując, tworzy splot naczyń limfatycznych, wzrastający w skupienie tkanki mezenchymatycznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki węzłów chłonnych

  Przez wnękę (hilus) naczynia krwionośne wchodzą i wychodzą z narządu . Naczynia chłonne zaś, które z obwodu doprowadzają limfę do węzła, naczynia doprowadzające (vasa afferentia) w kilku miejscach dochodzą z zewnątrz do torebki i skośnie ją przenikają. Drogi limfy w obrębie narządu nazywamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrąb węzłów chłonnych

  W węzłach odróżniamy dwojakiego rodzaju zręby: jeden grubszy, utworzony z tkanki łącznej włóknistej, i drugi bardziej delikatny, zbudowany z tkanki sia-teczkowatej. Zrąb włóknisty składa się z torebki i do wewnątrz od niej odchodzących poszczególnych, cienkich, okrągłych powrózków, tzw. bele czek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt

Do góry