Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Struny ścięgniste

  Struny ścięgniste (chordae tendineae), pierwotnie o charakterze mięśniowym, u człowieka są to twory śnieżnobiałe, lśniące, przeważnie okrągławe, które jednym swym końcem wachlarzowato przyczepiają się czy do wolnego brzegu płatka, czy do jego powierzchni komorowej, drugim zaś do mięśni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatki zastawki

  Poszczególne płatki zastawki u swego przyczepu do pierścienia włóknistego łączą się z sobą. Wcięcia oddzielające je nie sięgają bowiem przez całą długość płatków, wskutek czego w najbliższym sąsiedztwie pierścieni włóknistych płatki tworzą krótką cewę, w dalszym przebiegu dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE

  Obie zastawki przedsionkowo-komorowe (valvae atńoventriculares) albo żylne, prawa i lewa, przyczepiają się do pierścieni włóknistych (anuli fibrosi) okalających ujścia przedsionkowo-komorowe i oddzielających mięśniówkę przedsionka od mięśniówki komory. Właściwa zastawka składa się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI SERCA

  Każde z czterech ujść serca, zarówno oba ujścia żylne (przedsionkowo-komorowe), prawe i lewe, jak i oba tętnicze (pnia płucnego i aorty), położone w przejściu komór w wielkie tętnice, wyposażone jest w urządzenie mechaniczne, zastawkę regulującą obieg krwi w sercu.

  Odróżniamy dwa typy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek drogi dopływu i odpływu prądu krwi w komorach

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jam serca

  W związku z asymetrią serca wszystkie cztery jamy przyjmują oczywiście asymetryczne położenie, o czym wspominaliśmy poprzednio. W ostatecznym położeniu komora prawa leży najbardziej do przodu oraz więcej ku dołowi niż oba przedsionki; komora lewa układa się najbardziej na lewo oraz ku dołowi i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie 4 ujść serca

  Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe. Ze wszystkich 4 ujść ujście żylne lewe leży najbardziej ku tyłowi. Powyżej ujść żylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grubość ściany serca

  Grubość ściany serca zależna jest od stopnia rozwoju mięśniówki, który w różnych częściach serca jest bardzo różny w zależności od czynności. Ściana przedsionków ma najcieńszą warstwę mięśniową, gdyż przedsionki nie tłoczą krwi do ustroju, a tylko przeprowadzają ją do komór. W obu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniuszek serca

  Koniuszek scrca leży na lewo od granicy między prawą a lewą komorą, należy więc w całości do komory lewej. Położenie jego u osoby żywej zaznacza się uderzeniem koniuszka. Podczas skurczu komór, jak wspomniano, koniuszek opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią zazwyczaj w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszka serca

  Przednie stożkowate, nieco spłaszczone wypustki przedsionków tworzą tzw. uszka serca (auriculae cordis), prawe i lewe. Szczególnie silnie są one rozwinięte w sercu płodu, u osoby dorosłej są stosunkowo znacznie niniejsze. Pod względem położenia i kształtu są one porównywane do małżowiny usznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt

Do góry