Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Komora prawa serca

  Komora prawa (venłriculus dexter) otrzymuje krew z przedsionka prawego przez ujście przedsionkowo-komorowe prawe i stosunkowo pod słabym ciśnieniem przez ujście pnia płucnego tłoczy ją do płuc. Dlatego też ściana komory prawej w stosunku do lewej jest cienka (około 5 mm), jak płaszczem obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana przyśrodkowa przedsionka prawego serca

  Ścianę przyśrodkową przedsionka prawego stanowi przegroda międzyprzed-sionkowa (septum interatrialej. W przegrodzie tej znajduje się duże owalne zagłębienie, zwane dołem owalnym (fossa ovalis)\ dno tego dołu tworzy cienka przeświecająca błona, tzw. zastawka otworu owalnego (i al rui a foraminis oualis...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana tylna przedsionka prawego

  W ścianie tylnej znajdują się dwa otwory. Większy jest ujściem żyły głównej dolnej, mniejszy — zatoki wieńcowej. Ujście ż. głównej dolnej od dołu i od strony prawej otacza fałd, pozostałość prawej zastawki embrionalnej zatoki żylnej, tzw. zastawka żyły głównej dolnej (lakula v. cavae...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIONEK PRAWY

  Rozwojowo przedsionek prawy (atrium dextrum) powstał z dwóch różnych składników: z końcowego odcinka embrionalnej zatoki żylnej i z prawego właściwego przedsionka. Granica między obu tymi częś-ciami zaznacza się zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Część zatokowa ma nazwę zatoki żył...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba i położenie płatków półksiężycowatych

  Liczba i położenie płatków półksiężycowatych jest wynikiem podziału pnia tętniczego w ciągu rozwoju osobniczego, o czym mowa była poprzednio. Przypominamy tu tylko, że w pniu tętniczym, z którego powstaną następnie początki obu wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego, wytwarzają się cztery...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKA AORTY I PNIA PŁUCNEGO Budowa ogólna

  Stożki tętnicze, czyli drogi odpływowe, prowadzą krew z komór do wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego. U ich początków każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowatymi (valvulae semilunares). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zastawki przedsionkowo-komorowe

  Zastawki przedsionkowo-komorowe powstają z poduszeczkowatych zgru-wsierdzia, które obejmują ujścia przedsionkowo-komorowe; we wczesnych okre-c rozwoju zarodka w akcji serca poduszeczki te powodują zamykanie się ujść przedionowo-komorowych. W ścianie serca można już wówczas rozróżnić dwie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność zastawek sercowych

  W czasie skurczu komór  krew dopływa z żył do przedsionków i odpływa z komór do wielkich tętnic. W czasie rozkurczu komór (diastole) z wypełnionych przedsionków przepływająca krew do opróżnionych komór uciska na płatki zastawki przedsionkowo-komorowej i rozchyla je do boku; tworzą one otwarty lejek. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka właściwa serca

  Blaszka właściwa (lamina propria) utworzona jest z odpornej tkanki łącznej włóknistej, ubogiej w komórki; miejsca przyczepu strun ścięgnistych są szczególnie mocne. Warstwy pokrywające blaszkę właściwą mają zwykłą budowę wsierdzia; składają się one z jednow arstw owego nabłonka płaskiego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beleczki mięśniowe i mięśnie brodawkowate

  Powierzchnia wewnętrzna komór nie jest gładka tak jak powierzchnia zewnętrzna, lecz ma cały układ wyniosłych podłużnych pasm tkanki mięśniowej, które krzyżują się z sobą we wszystkich kierunkach i nadają ścianie komór wygląd siatki. Wyniosłości te mają nazwę beleezek mięśniowych. Jedne z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 404

  praca w formacie txt

Do góry