Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB NIEZAKAŻNYCH

  Nadmiernemu spożyciu energii z pożywieniem towarzyszy często bardzo niski poziom aktywności fizycznej, co w sposób szczególny sprzyja dodatniemu bilansowi energetycznemu i rozwojowi otyłości. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że prawie 70% Polaków, zarówno młodych, jak i starszych, mu zwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu krążenia

  Główną przyczyną przedwczesnej umieralności wśród osób otyłych są choroby układu krążenia (ChUK): choroba niedokrwienna serca, w tym zawal mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze oraz udary mózgu. Ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet z BMI >29 kg/nr jest trzykrotnie wyższe niż u kobiet z BMI...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory żelaza

  Niedobory żelaza w skali świata są czynnikiem ryzyka: anemii, śmiertelności przedporodowej i poporodowej kobiet oraz umiarkowanego opóźnienia rozwoju psychicznego (mierzonego ilorazem inteligencji), a w krajach rozwijających się -m.in. malarii. Według globalnych szacunków niedobory żelaza w skali świata...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji

  Opracowanie i rekomendowanie optymalnego sposobu żywienia zapewniającego prawidłowy przebieg procesów metabolicznych to niezbędny element działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom występującym z dużą częstością w populacjach krajów rozwiniętych, takim jak: niedokrwienna choroba...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół polimetaboliczny I cukrzyca typu II

  Często u osób z otyłością brzuszną można rozpoznać tzw. zespól polimetaboliczny (zespól X), którego objawami, poza otyłością brzuszną, hiperlipidemią i nadciśnieniem tętniczym, są zaburzenia gospodarki węglowodanowej mogące z czasem doprowadzić da rozwoju cukrzycy typu II.

  W cukrzycy typu Ił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowaga

  W skali świata niedowa»a jest poważnym problemem społecznym. U dzieci w wieku poniżej 5 lat niedowaga wiąże się z: niedożywieniem białkowo-energety-cznym, malarią, chorobami biegunkowymi, infekcjami dolnych dróg oddechowych i odrą. W analizach międzynarodowy ch niedowaga u dzieci i młodzieży jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory złośliwe i Inne zdrowotne konsekwencje otyłości

  Związek pomiędzy nadwagą/otyłością a większym ryzykiem rozwoju nowotworów pozostaje niejasny. Jedna z tłumaczących go hipotez wiąże większą liczbę wszystkich komórek organi/mu z częstszymi ich podziałami, co zwiększa ryzyko powstawania komórek nieprawidłowych. Według tej teorii nadmiar energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i chorób układu mózgowo-naczyniowcgo. w tym choroby nadciśnieniowej. W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilość i jakość spożywanych tłuszczów

  W badaniach populacji krajów europejskich i pozaeuropejskich stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością tłuszczów w diecie a zapadalnością mężczyzn na raka jelita grubego, dcóiy, gruczołu krokowego i płuc oraz białaczki. W przypadku kobiet korelacja taka dotyczyła, obok raka jelita...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka w etiologii choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol). Za niskie uznaje się stężenie populacyjne <4,7...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt

Do góry