Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚRÓDSIERDZIE serca

  Z punktu widzenia budowy anatomicznej oprócz tkanki łącznej spajającej elementy kurczliwe śródsierdzie (myocardium) zawiera trzy następujące składniki: 1. Szkielet serca, utworzony z tkanki łącznej zagęszczonej dokoła ujść tętniczych i żylnych; do niego przyczepiają sic włókna mięśniowe oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasierdzie serca

  Nasierdzie jest przeświecającą blaszką surowiczą z zewnątrz powleczoną jednowarstwowym nabłonkiem płaskim, od wewnątrz luźną tkanką podnasier-dziową ściśle złączoną z podłożem. Między obu tymi warstwami leży blaszka właściwa nasierdzia (lawina propria epicardii) zbudowana z tkanki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sródbłonek serca

  Sródbłonek (endothelium) serca pod względem budowy w zupełności podobny jest do śródbłonka naczyń i tak jak on składa się z jednej warstwy płaskich komórek śródbłonkowych. Sródbłonek spoczywa na blaszce właściwej wsierdzia (lamina propria endocardii) zbudowanej z tkanki łącznej włóknistej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsierdzie

  Wsierdzie (endocardium). Cała wewnętrzna powierzchnia serca aż do najmniejszych szczelinek między bcleczkami mięśniowymi, jak również zastawki scrca  wysłane są wsierdziem.

  Składa się ono z śródbłonka, blaszki właściwej i tkanki podwsierdziowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA ŚCIANY SERCA

  Ściana scrca ma budowę trój warstwową; składa się ona z warstwy wewnętrznej, wsierdzia; środkowej, głównie mięśniowej, śródsierdzia oraz z warstwy zewnętrznej, nasię rdz i a. Często przeprowadzano homologię tych trzech warstw z trzema warstwami ściany naczyń krwionośnych, błoną wewnętrzną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część błoniasta przegrody międzykomorowej

  Część błoniasta (pars membranacea) przegrody międzykomorowej nie zawiera włókien mięśniowych i składa się z blaszki tkanki łącznej sprężystej z obu stron, prawej i lewej, wysłanej wsierdziem. Jest to tzw. «część bezbronna» (undefendet space) autorów angielskich.

  Kształt jej jest zmienny; w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część mięśniowa przegrody międzykomorowej

  Część mięśniowa (pars muscularis) przegrody międzykomorowej utworzona jest z odpowiednich odcinków mięśniówki każdej z obu komór i oba te składniki tylko sztucznie mogą być od siebie oddzielone. W chwili skurczu przegroda skraca się oraz grubieje i odległość między obu bruzdami międzykomorowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda międzykomorowa

  Przegroda międzykomorowa (septum interventriculare), która równocześnie stanowi ścianę przyśrodkową zarówno komory lewej, jak i prawej, ma oczywiście kształt blaszki trójkątnej, której podstawa sięga do przedsionków, wierzchołek zaś do wcięcia koniuszka serca. W prawidłowym położeniu serca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda międzyprzedsionkowa

  Przegroda międzyprzedsionkowa (septum interatriale) jest nieregularną blaszką, mniej więcej czworokątną, oddzielającą od siebie oba przedsionki; równocześnie stanowi ona powierzchnię przyśrodkową zarówno jednego, jak i drugiego przedsionka. W prawidłowym położeniu serca z obu tych powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda serca

  Przegroda serca (septum cordis) oddziela prawą połowę serca od le-wej; w związku z ogólną asymetrią serca przegroda nie jest ustawiona strzałkowo, lecz silnie skośnie. Składa się ona z przegrody między przedsionkowej i przegrody międzykomorowcj.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry