Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zewnętrzna warstwa skośna serca

  Zewnętrzna warstwa skośna rozpoczyna się na szkielecie serca, zwłaszcza na trójkątach włóknistych. Włókna jej biegną skośnie ku dołowi pasmami śrubowatymi, skręconymi w stronę lewą na powierzchni przedniej, w stronę prawą na powierzchni tylnej, i częściowo podążają do cienkościennego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówką komór serca

  Mięśniówką komór ma układ szczególnie zawiły i układ jej, dziś jeszcze niezupełnie wyjaśniony, różni autorzy tłumaczą w różny sposób. Na ogół daje się ona sprowadzić do typu budowy trój warstwowej, jaki występuje nieraz również i w innych wydrążonych narządach mięśniowych.

  Możemy tu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna głębokie serca

  Włókna głębokie, z pewną domieszką włókien powierzchownych, z przedsionków wstępują ku górze na żyły płucne aż do przyczepu osierdzia, oplatając je włóknami pierścieniowatymi, podobnie jak zatokę wieńcową. Na ż. główną górną wstępują one, obejmując ją w kształcie pętli. Na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna powierzchowne serca

  Włókna powierzchowne układają się głównie w dwa pęczki, poziomy i pionowy.

  Pęczek międzyuszkowy poziomy {fasciculus inUrauricularis horizontalis) rozpoczyna się na powierzchni tylnej obu przedsionków, odchodzi wg Tandlera od obu pierścieni włóknistych przedsionkowo-komorowych, zwłaszcza od lewego, i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA MIĘŚNIA SERCOWEGO I JEGO PRACA

  Włókna mięśniowe serca zajmują do pewnego stopnia pośrednie miejsce między rnięśniówką gładką a poprzecznie prążkowaną. Skurcz mięśnia sercowego jest energiczny i szybki (tak jak mięś-niówki szkieletowej), odbywa się jednak niezależnie od naszej woli. a sarn mięsień nie ulega zmęczeniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień sercowy

  Mięsień sercowy na obu swych powierzchniach, wewnętrznej i zewnętrznej. pokryty jest cienkimi blaszkami granicznymi, wsierdziem i na-sierdzicni. Stanowi on główną masę serca i wykonuje właściwą jego pracę, przy czym układ włókien jest różny w różnych przedziałach serca.

  Włóknom mięśniowym, z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąty włókniste

  W trójkątnej przestrzeni, w której pierścień włóknisty przed-sionkowo-komorowy lewy i pierścień aorty rozchodzą się od siebie w stronę lewą, znajduje się trójkąt włóknisty lewy — twarda gęsto utkana płytka łączno tkankowa. Ku tyłowi od ujścia aorty między obu ujściami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty

  Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty zbudowane są podobnie do pierścieni przedsionkowo-komorowych, są tylko od nich wyższe i mocniejsze. Obejmują one odpowiednie ujścia tętnicze i tak samo jak pierścienie ujść żylnych są miejscem przyczepu włókien mięśniowych i płatków zastawek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe

  Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe są to twory łącznotkankowe, które dokoła obejmują ujścia przcdsionkowo-Łomorowe. Pierścienie te całkowicie odgraniczają mięśniówkę przedsionków od mięśniówki komór (z wyjątkiem układu przewodzącego), są miejscem przyczepu włókien mięśniowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkielet serca

  Szkielet serca położony na podstawie komór między przedsionkami a komorami składa się: 1) z czterech pierścieni włóknistych. (anuli fibrosi) obejmujących ujścia żylne i ujścia tętnicze oraz 2) z dwóch trójkątów włóknistych (trigona Jibrosa), prawego i lewego, położonych w niewielkich trójkątnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt

Do góry