Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICE WIEŃCOWE serca

  Podobnie jak ściany naczyń nie są bezpośrednio zaopatrywane prądem krwi, który przez nie przepływa, lecz przez specjalne naczynia (vasa rasorum), tak samo serce u wyższych organizmów ma własny układ naczyniowy. U płazów, których komora serca zbudowana jest z luźnej mięśniówki gąbczastej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /4 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnoga lewa pnia pęczka przedsionkowo-komorowego

  Odnoga lewa (crus sinistrum) rozpoczyna się jeszcze po stronie prawej przegrody. Przekracza ją w poprzek i przechodzi na stronę lewą u dolnego brzegu części międzybłoniastej. Na stronie lewej przegrody ukazuje się między tylnym a prawym płatkiem półksiężycowatym zastawki aorty; dalej odnoga ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnoga prawra pęczka przedsionkowo-komorowego

  Odnoga prawra (crus dextrum) ma kształt zaokrąglonego powrózka o zabarwieniu białawym lub różowawym. Grubość jej wynosi i do 2 mm. Z miejsca podziału pnia biegnie ona po stronie prawej przegrody międzykomorowej ku dołowi, do beleczki przegrodowo-brzeżnej. Na przegrodzie nic leży ściśle pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień pęczka przedsionkowo-komorowego

  Pień (łruncus) pęczka przedsionkowo-komorowego biegnie w przedłużeniu węzła, rozpoczynając się jeszcze w prawym przedsionku powyżej trójkąta włóknistego prawego; przechodzi on przez ten trójkąt  i dalej biegnie po stronic prawej części błoniastej przegrody międzykomorowej. W jej najniższym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł przedsionkowo-komorowy

  Węzeł przedsionkowo-komorowy (nodus alriouentricularis) znajduje się anie przedsionka prawego, bezpośrednio pod wsierdziem, tuż powyżej trójkąta łcmstego prawego; leży on tu po stronie prawej przegrody międzyprzedsionkowej, między ujściem zatoki wieńcowej a płatkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł zatokowo-przedsionkowy

  Węzeł zatokowo-przedsionkowy (nodus sinu-atrialis) otrzymał swą nazwę, ponieważ leży na granicy pierwotnej starej zatoki żylnej (zatoki żył głównych) a właściwego przedsionka prawego i ponieważ jego włókna mięśniowe jak węzeł splecione są z sobą. Dawniej miał on nazwę węzła Keith-Flacka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł przedsionkowo-komorowy

  Węzeł przedsionkowo-komorowy (nodus atrioventricularis) leży na dnie przedsionka prawego między nim a komorą prawą. Węzeł zatokowo-przedsionkowy jest miejscem wytwarzania się bodźców, węzeł przed-sionkowo-komorowy zwalnia przewodnictwo bodźcowe i jest punktem wyjścia pęczka przedsionkowo-komorowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD PRZEWODZĄCY SERCA

  W mięśniu sercowym oprócz mięśniówki właściwej wykonującej całą pracę występuje drugi swoisty układ mięśniowy, tzw. układ przewodzący bodźce ; reguluje on rytmiczne ruchy serca, prawidłową kolejność skurczów przedsionków i komór. Jeżeli układ ten w doświadczeniu na zwierzętach zostanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /3 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ SERCA

  U dorosłego człowieka, jak wiemy, serce «bije» przeciętnie 72 razy na minutę i praca ta składa się z rytmicznie powtarzających się okresów czynności, zwanych rozwinięciem serca (revolutio cordisj. L noworodka okresy te trwają krócej niż u dorosłego i serce uderza około 130 razy na minutę. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówką przegrody międzykomorowej

  Gruba część mięśniowa przegrody międzykomorowej utworzona jest głównie przez głębokie pasma warstwy okrężnej obu komór, które ściśle się z sobą łączą i tylko sztucznie dają się oddzielić jedna od drugiej. Z zewnątrz łączą się z nimi stosunkowo cienkie pasma przyśrodkowe wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry