Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia mostkowo-żebrowa serca

  Zarówno z punktu widzenia topograficznego, jak i praktycznego interesuje nas najbardziej powierzchnia mostkowo-żebrowa serca; już choćby z tego względu, że jest ona najbliższa i najbardziej dostępna przy opukiwaniu, osłuchiwaniu czy w zabiegach operacyjnych. Powierzchnia mostkowo-żebrowa utworzona jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE SERCA I OSIERDZIA

  Serce ma na ogół kształt stępionego stożka, ustawionego skośnie w klatce piersiowej; jak wiemy, podstawa stożka skierowana jest ku górze i w stronę prawą. Worek osierdziowy jest również stożkowaty, jednak wierzchołek jego zwrócony jest ku górze, a podstawa ku dołowi. Pomimo tego różnego ustawienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /4 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY OSIERDZIA

  Główne unaczynienie tętnicze osierdzia pochodzi z gałęzi t. piersiowe; wewnętrznej (od t. podobojczykowej). Są to: t. osierdziowo-przeponowa, gałęzie śród piersiowe oraz często gałęzie międzyżebrowe przednie. Poza tym do osierdzia dochodzą naczyńka bezpośrednio z aorty piersiowej: gałęzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń dopełniająca jamy osierdzia

  Ponieważ z przodu przepona stromo wstępuje ku górze i przylega do przedniej ściany brzucha, to powierzchnia przeponowa i powierzchnia mostkowo-żebrowa osierdzia łączą się z sobą pod ostrym kątem. W czasie wydechu obie te blaszki przylegają do siebie, jak blaszki ścienne opłucnej w przestrzeniach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki osierdzia

  Znacznie większy zachyłek znajduje się na stronie tylnej serca. Wewnątrzosierdziowo jest on ograniczony ze strony prawej ż. główną dolną oraz obu prawymi, po stronie lewej obu lewymi żyłami płucnymi; ku górze kończy się ślepo, wstępując w kierunku zatoki poprzecznej. Zachyłek ten ma nazwę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka poprzeczna osierdzia

  Zatoka poprzeczna osierdzia (sinus lransversuspericardii). W związku z zakrzywieniem się płodowej cewy sercowej jej koniec żylny i koniec tętniczy zbliżają ^ę do siebie, przy czym pierwszy układa się ku tyłowi od drugiego. W zagłębieniu między nimi powstaje poprzeczny szczelinowaty kanał, część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

  Stożek osierdziowy swym wierzchołkiem zachodzi na początki wielkich naczyń, z przodu na naczynia tętnicze, aortę i pień płucny, z tyłu na naczynia żylne, obie żyły główne oraz cztery żyły płucne. Na tych naczyniach przebiega też linia przejścia blaszki trzewnej (nasierdzia) w blaszkę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama osierdzia

  Normalnie jama osierdzia jest przestrzenią potencjalną zawartą między obu blaszkami osierdzia surowiczego. Śródbłonki powlekające obie te blaszki surowicze przepuszczają nieznaczne ilości cieczy surowiczej — płyn osierdzia (liguor pericardii), który stale zwilża ślizgające się o siebie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa soeirdzia surowiczego

  Z budową blaszki trzewnej, czyli nasicrdziem, zapoznaliśmy sic przy omawianiu warstw ściany serca ; budowa blaszki ściennej jest z nią identyczna. Na podłożu łącznotkankowym obie blaszki wysłane są podobnymi płaskimi komórkami śródbłonkowymi. Obie powstały z nabłonka jamy ciała i mają ten sam...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIERDZIE SUROWICZE

  Osierdzie surowicze (pericardium se-rosum) składa się z blaszki trzewnej (lamina visceralis), inaczej zwanej nasicrdziem (epicardium), oraz z blaszki ściennej (lamina parietalis). Blaszka ta za pośrednictwem warstwy tkanki łącznej ściśle przylega i zrasta się z osierdziem włóknistym, tak że obie te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry