Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zastawki żylne

  Zastawki żylne (valvulae venosae). Są to urządzenia, które zabezpieczają kierunek prądu krwi. Dają mu one jedną tylko drogę wolną, drogę do serca, a zamykają drogę wsteczną ku obwodowi. Zastawki występują na wewnętrznej powierzchni ściany żył przeważnie w postaci jednej pary płatków w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika krążenia

    Wielkość światła naczynia nie zmniejsza się równomiernie z ich rozgałęzieniem; przy podziale na dwa naczynia światło obu naczyń pochodnych razem wziętych jest z reguły większe od światła naczynia macierzystego. Łożysko tętnicze zwiększa się więc w kierunku obwodowym i tym samym wzrasta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /6 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEBIEG, ROZGAŁĘZIENIA I POŁĄCZENIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

  Większe tętnice rozgałęziają się jak drzewo na coraz mniejsze gałęzie i wreszcie przechodzą w sieć naczyń włosowatych; z sieci tej zbierają się żyły znowu na podobieństwo drzewa; mniejsze dochodzą do większych i wreszcie uchodzą do jeszcze większych pni żylnych. O ile wielkie naczynia w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNICZO-ŻYLNE

  Na ogół rozgałęzienia naczyń krwionośnych odbywają się według schematu: tętnica -> tętniczki -> naczynia przedwłosowate -> naczynia włosow ate —> naczynia za-^ losowa te żyłki żyła; krew przepływa przez naczynia włosowate przed dostaniemdo żył. Oprócz tych połączeń występują również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębek guziczny

  Szczególnym narządem podobnym do tworów opisanych powyżej jest kłębek guziczny. Jest to ciało okrągła we, o przekroju około 2,5 mm, położone na wierzchołku kości guzicznej, czasem na jego stronie tylnej. Narząd ten jest niczym innym jak bardzo dużym i bardzo złożonym kłębkiem, utworzonym z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

  Tkanki, z których zbudowane są ściany naczyń krwionośnych/podobnie jak i analogiczne tkanki innych narządów, są zaopatrywane w tlen i w substancje odżywcze, jak również wymagają usuwania z nich produktów końcowych przemiany materii, np. dwutlenku węgla. W naczyniach włosowatych oraz w tętniczkach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADNICZE RÓŻNICE BUDOWY ŚCIANY TĘTNIC I ŻYŁ

  W związku z wyższym i znacznie bardziej zmiennym ciśnieniem krwi w tętnicach niż w żyłach, ściany tętnic są grubsze i bogatsze w składniki sprężyste (włókna i błony sprężyste) oraz w komórki mięśniowe niż żyły. Cieńsze i bardziej wiotkie ściany żył łatwiej też się zapadają niż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice duże

  Tętnice duże  należą do typu tętnic sprężystych. Omówimy je na przykładzie aorty. Naczynie to ma grubą (100 // i więcej) błonę wewnętrzną. Oprócz śródbłonka można w niej wyróżnić trzy dalsze warstwy: a) podśródbłonkową złożoną z zasadochłonnej istoty podstawowej i cienkich włókien...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły małe

  W małych naczyniach żylnych  czyli w żyłkach (uenulae), komórki mięśniowe pojawiają się w odcinkach narażonych na rozciąganie, natomiast brak ich tam, gdzie żyłka chroniona jest otaczającą tkanką twardą (kość) lub tkanką łączną zbitą (opona twarda), a nawet splotowatą (skóra). Elementy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły duże

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt

Do góry