Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

  Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a rolnictwo

  Klimat uznawany jest za długo działający czynnik przyrodniczy, podczas gdy pogoda określana jest jako czynnik krótko działający . Poprzez wpływ klimatu na regulację szybkości fotosyntezy i okresu wegetacji roślin oraz tempo wzrostu zwierząt oba te czynniki przyczyniają się do kształtowania struktury...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIKI DIETY A EKSPRESJA GENÓW

  Jak wspomniano wcześniej, w powstaniu zmienności osobniczej obok genów udział ma środowisko, zaś do najistotniejszych czynników środowiskowych, które modyfikują funkcjonowanie genów, należą składniki pokarmowe dostarczane do organizmu.

  Zrozumienie, jak dieta wpływa na organizm, wymaga uświadomienia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

  I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW ZACHODZĄCYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA PRZYSZŁĄ PRODUKCJĘ ŻYWNOŚCI

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lal ożywiona działalność gospodarcza człowieka zaczęta wpływać na klimat, powodując istotne zmiany klimatyczne w różnych rejonach świata. Zmiany te są spowodowane procesami urbanistycznymi, rozwojem przemysłu, a zwłaszcza zwiększoną emisją do atmosfery energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas foliowy i witamina B12

  Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy dcoksytymidylanu (dTMP). który powstaje w wyniku mctylacji deoksyurydylanu (dUMP). Niedobór kwasu folio-wego jest przyczyną akumulacji dUMP i wbudowania uracylu zamiast tyminy w łańcuch DNA. powodując powstawanie mutacji, złamań DNA oraz złamań chromosomów. Podobny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskie spożycie warzyw i owoców

  Niskie spożycie warzyw i owoców jest czy nnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nowotworów przełyku, żołądka, układu oddechowego i jelita grubego, a także udaru mózgu. Średnic spożycie warzyw i owoców na świccic. wy rażone medianą, wynosi 223 g/d?icń i różni się między krajami, grupami płci i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie kwasu foliowego

  Kwas foliowy jest niezł>ędny w procesach biologicznych jako kofaktor enzymów uczestniczących w biosyntezie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zapotrzebowanie na ten składnik gwałtownie wzrasta w początkowym okresie rozwoju zarodka. W razie niedoboru kwasu foliowego synteza DNA zostaje upośledzona i zahamowaniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała aktywność fizyczna

  Mała aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka w etiologii niedokrwiennej choroby serca. nowotworów jelita grubego, cukrzycy typu II. udaru mózgu i nowotworów sutka. W analizach międzynarodowych mata aktywność fizyczna jest definiowana jako umiarkowana aktywność fizyczna w czasic wolnym od pracy, w domu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory witaminy A

  Skutki niedoborów witaminy A są głów nie odczuwane przez dzieci i kobiety, przy czym dzieci s<| 2-3 razy częściej zagrożone niedoborami witaminy A niż kobiety.

  Niedobory witaminy A są czynnikiem ryzyka chorób biegunkowych, malarii, odry. śmiertelności poporodowej kobiet i chorób infekcyjnych. W analizach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt

Do góry