Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  UKŁAD NACZYŃ TĘTNICZYCH ROZWÓJ

  Tempo wzrastania i różnicowania zarodka ludzkiego już w czwartym tygodniu jego życia jest bardzo szybkie. Wymaga to zorganizowania już w tym okresie układu krwionośnego celem dostarczania tkankom zarodka coraz większych ilości substancji odżywczych i tlenu czerpanych z krwi matki przez kosmówkę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice końcowe

  Zmniejszenie zawartości krwi w jakiejś okolicy ciała nazywamy niedokrwieniem miejscowym (anaemia localis), zwiększenie — przekrwieniem (hyper-oemia). Pod wpływem zimna występuje np. niedokrwienie skóry, pod wpływem ciepła —Jej przekrwienie.

  Stałe niedokrwienie, które prowadzi do obumarcia danego obszaru...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorniki krwi

  Końcowa droga prądu krwi, która składa się z tętniczek, włośni-czek oraz żyłek, ulega najsilniejszym wahaniom pod względem stanu wypełniania. Nie wszystkie rozgałęzienia końcowe mogą być równocześnie maksymalnie rozszerzone ponieważ wtedy nie starczyłoby krwi do ich wypełnienia. Ze względu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć dziwna

  Charakterystyczną właściwością sieci dziwnej jest to, że tętnica dzieli się na większą ilość cieńszych gałązek położonych gęsto obok siebie i nieraz splotowato z sobą połączonych, które po krótszym lub dłuższym przebiegu znowu łączą się z sobą w jeden pień tętniczy. Twory tego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci i sploty naczyniowe

  Zespolenia gałązek tętniczych z sobą lub też gałązek żylnych z sobą mogą być tak liczne, że powstaje cała sieć naczyń jednorodnych. Od sieci naczyń włosowatych różnią się one tym, że tutaj tętnice nie zbierają się w żyły, jak w układzie włosowatym, lecz przechodzą w ten sam rodzaj...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia zespoleniowe i poboczne

  Gałęzie boczne jednej i tej samej lub też różnych tętnic macierzystych mogą często łączyć się z sobą przed rozpadnięciem się na sieci włosowate. Połączenia te nazywamy zespoleniami (anastomoses), a gałąź łączącą — naczyniem zespoleniowym (vas anastomotiaim). Zespolenia, które przebiegają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek żył do otoczenia

  Żyły przeważnie przylegają do odpowiednich tętnic biegnąc razem z nimi i zlepiając się z nimi; są to żyły towarzyszące (w. comilantes). Z wyjątkiem wielkich pni tętniczych (np. aorty, t. podobojczykowej, pachowej, udowej), którym towarzyszy pojedyncza żyła, z wyjątkiem dopływów żyły wrotnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgałęzienie tętnic

  Rozgałęzienie tętnic bywa bardzo różne. Z punktu widzenia opisowego odróżniamy gałęzie boczne i gałęzie końcowe. Gałęzie końcowe powstają przez podział pnia macierzystego przeważnie na dwie gałęzie, przy czym wskutek podziału pień główny przestaje istnieć.

  Kąt odejścia tętniczej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek naczyń

  Poszczególne tętnice mają określone terytoria, w których się rozgałęziają. Całe ciało podzielone jest na pewną ilość większych i mniejszych obszarów odżywczych, które się znów dzielą na mniejsze części odpowiednio do drobniejszych odgałęzień pni tętniczych. Z reguły narząd czerpie swe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt światła i stożek początkowy

  W. Roux (1878 r.) stwierdził, że ukształtowanie naczyń krwionośnych, a do pewnego stopnia również ich przebieg, podlegają prawom hydrodynamicznym. Kształt światła naczynia odpowiada kształtowi strumienia płynu, który wypływa z grubej cewki przez mały otwór w jej ścianie. Kształt światła jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry