Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Prawostronny łuk aorty

  W rzadkich przypadkach łuk aorty nie przebiega nad lewym korzeniem płuc, lecz nad prawym (prawostronny łuk aorty), ku dołowi zstępuje po prawej stronie kręgosłupa i jako aorta zstępująca na różnej wysokości, czasem nawet dopiero na poziomic rozworu aortowego przepony, osiąga swe zwykłe położenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność położenia wysokości łuku aorty

  Pod względem wysokości górnego punktu łuku, który przeciętnie leży około 2,5 cm poniżej górnego brzegu mostka, zachodzi wielka zmienność. Ku górze może on sięgać do górnego brzegu mostka lub w rzadkich przypadkach nawet go przekraczać, ku dołowi może obniżać się do 4 cm lub rzadziej nawet do 8...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie aorty brzusznej

  Położona zewnątrzotrzewnowo aorta brzuszna z przodu i z boków otoczona jest znaczną ilością tkanki łącznej, wśród której leżą liczne zwoje i nerwy współczuł ne, jako też liczne węzły chłonne.

  Od przodu do aorty brzusznej przylega trzon trzustki i ż. śledzionowa, poniżej część dolna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aorta brzuszna

  Aorta brzuszna (aorta abdominalis), która stanowi dolny krótszy odcinek aorty zstępującej, biegnie na powierzchni przedniej kręgów lędźwiowychnieznacznie tylko przesunięta w stronę lewą w stosunku do płaszczyzny po-środkowej. Sięga ona od rozworu aortowego przepony (na wysokości 12 kręgu piersiowego)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aorta piersiowa

  Aorta piersiowa (aorta thoracica) jako cześć górna aorty zstępującej (aorta descendens) przebiega w jamie śródpiersiowej tylnej klatki piersiowej. \V młodości leży ona do przodu od kręgosłupa przcdkręgowo, z wiekiem przesuwa się na jego stronę lewą; u dorosłego zwłaszcza górny jej odcinek leży na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie łuku aorty

  Ponieważ łuk aorty przebiega nie tylko z prawa na lewo, ale również silnie skośnie, prawie strzałkowo od przodu ku tyłowi (z śródpiersia przedniego do tylnego), więc w widoku od przodu jest on pozornie skrócony, co zaznacza się zwłaszcza w obrazie rentgenowskim. W związku z tym odróżniamy więc na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk aorty

  Łuk aorty (arcus aortae) leży ku tyłowi od rękojeści mostka i łączy aortę wstępującą z aortą zstępującą. Rozpoczyna się on na poziomie drugiego stawu mostkowo-żebrowego po stronic prawej i biegnie z początku ku górze, ku tyłowi i w stronę lewą do przodu od tchawicy, następnie w dalszym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aorta wstępująca

  Aorta wstępująca (aorta ascendens) rozpoczyna się opuszką powstałą z trzech zatok aorty. Objęta workiem osierdziowym aorta wstępująca kieruje się ku górze, w stronę prawą i nieco do przodu kończąc się u przyczepu osierdzia. Do 50 roku życia jest ona węższa od pnia płucnego, w później szvm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie aorty

  Do aorty wstępującej i luku aorty dochodzą nerwy sercowe szyjne (nervi cardiaci ceriicales) odcłiodzące z części szyjnej pnia wspólczulnego oraz nerwy sercowe piersiowe (nerii cardiaci thoracici) — z trzech górnych zwojów części piersiowej pnia współczułnego. Włókna czuciowe z aorty wstępującej oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i czynność aorty

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /Karoline Dodano /18.01.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt

Do góry