Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE A SPOSÓB ŻYWIENIA

  Rodzina jest to grupa <rewnych. która ma poczucie własnej odrębności, ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych, międzyosobniczych stosunków oraz określoną strukturę.

  W rodzinie występują bezpośrednie międzyludzkie kontakty społeczne, tzw. face to face; stosunki międzyosobnicze są bliskie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko szkolne

  W szkole, w której dziecko ma kontakt z różnymi jednostkami i grupami społecznymi. poddane jest ono większej, niż w rodzinie, różnorodności oddziaływań, wartości i opinii. Zdobyta w szkole wiedza oraz doświadczenia środowiskowe (np. posiłki spożywane w szkole czy higiena pracy szkolnej) są istotne, a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki masowej komunikacji

  Współcześnie coraz większe znaczenie w kształtowaniu postępowania jednostki i zbiorowości ludzkich ira kultura masowa w środkach masowej komunikacji, które są zaliczane do pośrednich sposobów przekazywania informacji.

  Wykorzystanie środków masowej komunikacji jako nośników wiedzy żywieniowej łączy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW RELIGII I INNYCH CZYNNIKÓW KULTUROWYCH NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE

  Polska, podobnie jak znakomita większość innych krajów, nie jest jednolita ludnościowo. choć nic należy też do państw tak zróżnicowanych narodowościowo, jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, gdzie wskutek osadnictwa, pozostałości pokolonialnych czy ruchów migracyjnych, znaczny jest odsetek...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrwalanie żywności

  Pozyskiwanie żywności zawsze miało charakter sporadyczny, związany m.in. z sezonowością upraw, polowań i połowów. Często zdobywano też żywność w nadmiarze. Dlatego pojawiali się konieczność utrwalania jej nadwyżek. Mimo to. że początkowo metody utrwalania były bardzo proste, jak solenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodzenie i zamrażanie

  Od 1952 r. datuje się dynamiczny rozwój chłodnictwa i zamrażalnictwa. metod mniej zmieniających wartość odżywczą i cechy sensoiyczne, niż klasyczna aperty-zacja. Chłodzenie i zamrażanie należą do jednych z najstarszych metod utrwalania żywności, jednak ich wprowadzenie do praktyki przemysłowej było...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietermiczne metody utrwalania

  Fizyczne, nietermiczne metody utrwalania żywności zostały wprowadzone w celu uniknięcia niekorzystnych zmian właściwości sensorycznych i odżywczych wywołanych działaniem podwyższonej temperatury', przechowywaniem w stanic zamrożonym lub odwodnionym, jak również w celu wyeliminowania dodatku...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp w technologii żywności związany ze stosowaniem substancji dodatkowych

  Do wytwarzania żywności bardziej bezpiecznej, o większej wartości odżywczej, tańszej, w różnorodnym asortymencie i o bardziej atrakcyjnych cechach sensorycznych może się przyczyniać stosowanie substancji dodatkowych.

  Substancja dodatkowa substancja, która nic jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Współczesna biotechnologia, oparta na rozwoju genetyki, biochemii, mikrobiologii i biologii molekularnej, umożliwia otrzymywanie organizmów modyfikowanych metodami inżynierii genetycznej (GMO): mikroorganizmów, roślin i zwierząt o udoskonalonych lub nowych cechach użytkowych.

  Badania nad modyfikacją...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nanotechnołogia

  Nanotechnołogia jest dziedziną nauki, która obok biotechnologii rozwija się najszybciej i ma swoje odniesienia również do żywności i żywienia. Jej osiągnięcia mogą istotnie wpłynąć na dostępność, wartość odżywczą i bezpieczeństwo żywności. Jest to technologia prowadząca do otrzymywania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 903

  praca w formacie txt

Do góry