Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie wskazuje, że mimo tendencji malejących, zatrucia i zakażenia pokarmowe stanowią znaczący odsetek wszystkich zachorowań. Obserwacja wieloletnich trendów dowodzi, że wyraźnie wzrasta liczba zakażeń wirusowych, podczas gdy zakażenia bakteryjne oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE AKTYWNE INNE NIŻ SKŁADNIKI ODŻYWCZE

  Suplementy o innym fizjologicznym działaniu można podzielić na grupy w zależności od wskazań ich zastosowania i składu. Można wśród nich wyróżnić preparaty wzmacniające układ odpornościowy organizmu, wspomagające odchudzanie, poprawiające funkcjonowanie układu moczowego, wspomagające utrzymanie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SUPLEMENTÓW

  Suplcmentacja diety, mimo iż jest skutecznym sposobem zwalczania niedoborów składników odżywczych, wiąże się z pewnymi zagrożeniami, wynikającymi głównie z błędów popełnianych przy stosowaniu suplementów. Dłużej trwająca suplcmentacja. bez korekty sposobu odżyw iania, powoduje zmniejszenie spożycia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPLEMENTY DIETY JAKO ŚRODKI SPOŻYWCZE

  Suplementy diety to środki spożywcze służące do uzupełniania diety składnikami odżywczymi, takimi jak witaminy, składniki mineralne, aminokwasy czy kwasy tłuszczowe. W skład suplementów mogą wchodzić także substancje wykazujące inny efekt fizjologiczny, które są uzyskiwane z roślin, ich części...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /9 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAMY SUPLEMENTACJI DLA ZWALCZANIA NIEDOBORÓW WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA ŚWIECIE

  Suplementacja diety niektórymi witaminami i składnikami mineralnymi odgrywa istotną rolę w zwalczaniu niedoborów tych składników odżywczych w krajach rozwijających się. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku za główny problem żywieniowy wielu z tych krajów uważano niedożywienie białkowe, a następnie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE STOSOWANIE SUPLEMENTÓW SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

  Indywidualne stosowanie suplementów diety jesl powszechne w społeczeństwach krajów rozwiniętych, choć profil suplcmcntacji. tj. stosowane składniki aktywne i dawki, znacznie się różnią. W dużej mierze zależy to od dostępności na rynku preparatów o określonym składzie, np. zawierających pojedyncze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK ŻYWNOŚCI WZBOGACANEJ

  Na polskim rynku znajduje się wiele produktów spożywczych ogólnego spożycia, do których dodawane są witaminy i składniki mineralne. Jak już wcześniej wspomniano, wszystkie margaryny, masło o obniżonej zawartości tłus/czu ora/, mieszaniny masła i oleju zawierają u nas obowiązkowo dodatek witamin A i D...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta Zone

  Dicta Zonc jest kolejną dietą wysokobialkową i ubogowęglowodanową. lecz w zasadzie z prawidłową podażą tłuszczu, przy czym nic jest tak restrykcyjna, jak inne diety wysokobiałkowc. Opiera się ona na założeniu, żc organizm człowieka osiąga maksimum swojej wydolności, gdy proporcja makroskładników...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WZBOGACANIA W POPRAWIE SYTUACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZEŃSTWA

  Znaczący wzrost spożycia folianów w niemal wszystkich badanych grupach populacji amerykańskiej uzyskano także po wprowadzeniu w 1998 r. obligatoryjnego wzbogacania kwasem foliowym produktów zbożowych w celu zapobiegania wadom cewy nerwowej u noworodków. Dzięki spożywaniu wzbogacanych produktów zbożowych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta śródziemnomorska

  Dicta ta opiera się na modelu żywienia stosowanym przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Jej popularność wynika z danych epidemiologicznych, które już w latach 60. XX w. dowodziły, żc żywiący się tradycyjnie mieszkańcy tego regionu znacznie rzadziej chorują na tzw. choroby cywilizacyjne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 364

  praca w formacie txt

Do góry