Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Abazja

  Abazja, zaburzenie lub utrata zdolności chodzenia. A. stanowi formę —+ ataksji chodu. A. występuje w iiszkodzeniach piata czołowego mózgu, móżdżku lub szlaku nerwowego czołowo-mostowo--móżdżkowego. Może także powstać na podłożu psychogennym (w nerwicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afereza

  [aphei esis); nazwa pochodzi od greckiego słowa apheresis - usuwanie. A. są to zabiegi medyczne polegające na usuwaniu dla celów preparatywnych lub leczniczych składowych krwi (hemafereza), osocza (—» plazmafereza), leukocytów (leukafe-reza), limfocytów (limfocytafereza), gra-nulocytów (granulocytafereza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja noworodka

  adaptacja noworodka (adaptatio neonati, neonate adaptation); przystosowanie się organizmu dziecka do życia pozamacicznego. W a.n. można wyróżnić 3 grupy procesów: 1) zachodzące bezpośrednio po porodzie, których celem jest podjęcie czynności życiowych; 2) stopniowo rozwijające się czynności biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracja chromosomowa

  aberracja chromosomowa [—, chromosome aberration); każda nieprawidłowość dotycząca struktury lub liczby —> chromosomów. A.ch. może być strukturalna, jeśli oznacza zaburzenie budowy chromosomu, łub liczbowa, jeśli w komórce jest nieprawidłowa liczba chromosomów. (J.K.)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afirmacja

  psych<rterapeutyczna (-, psychotherapeutical affirmation); technika oddziaływania na psychikę poprzez wprowadzanie nowego, pozytywnego sposobu myślenia. Zbudowanie a., czyli zdania wprowadzającego myśl, nie jest prostym odwróceniem myśli negatywnej na pozytywną. Istotą a. jest spojrzenie na problem od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

  Podstawowym celem znakowan a żywności jest przekazanie konsumentowi obiektywnych informacji dotyczących jakości oferowanego produktu, jego wartości odżywczej, przeznaczenia i zastosowania. Na podstawie tych informacji konsument może uświadomić sobie, na ile oferowany mu produkt jest dla niego bezpieczny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /7 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Przedstawiając problematykę żywienia w aspekcie zdrowia publicznego nie sposób pominąć bezpieczeństwa żywności występujących w tym zakresie zagrożeń i sposobów ich ograniczania.

  Rozpoczynające tę część podręcznika, omówienie zatruć i zakażeń pokarmowych jako problemu społecznego świadomie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny

  Od wielu lat zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz biegunki wirusowe, szczególnie u małych dzieci, stanowi.} poważny problem społeczny w wielu krajach. Jest to związane m.in. z narastaniem dystansu ekonomicznego pomiędzy biednymi i bogatymi, szerokim stosowaniem antybiotyków w hodowli zwierząt i przenoszeniem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia mikrobiologiczne

  Zatrucia i zakażenia mikrobiologiczne są najbardziej powszechne pośród wszystkich chorób przenoszonych na drodze pokarmowej. Przyczyną zatruć pokarmowych o charakterze bakteryjnym mogą być:

  o bakterie chorobotwórcze, które mogą się rozwijać i namnażać w przewodzie pokarmowym, powodując negatywne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /11 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia chemiczne

  Zanieczyszczenia chemiczne żywności mog;j być konsekwencją głównie skażenia środowiskowego - powietrza, woily i gleby, niewłaściwego stosowania nawożenia mineralnego oraz chemicznych śndków ochrony roślin.

  Najczęściej spotykane kontaininanty żywności to: metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 061

  praca w formacie txt

Do góry