Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hurtnica pospolita

  Wygląd: długość 0,3-1 cm. Brązowoczarna.  

  Środowisko: spotykana niemal wszędzie.

  Liczebność: najpospolitsza i najliczniejsza środkowoeuropejska mrówka.

  Rozród: patrz mrówka rudnica. Mrowiska hurtnicy pospolitej zakładane są pod kamieniami, starymi pniakami, leżącymi pniami, w miastach pod...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrówka rudnica

  Wygląd: długość 0,4--0,9 cm. Typowy dla mrówek kształt ciała. W gruncie rzeczy jest to kompleks 5, bardzo trudnych do rozróżnienia gatunków mrówek.

  Mrówka tryskająca kwasem określonych często jako „rude mrówki leśne".

  Środowisko: lasy liściaste i bory szpilkowe. Mrowiska zakładane są zawsze w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złotolitka południowa

  Wygląd: długość około 1 cm, intensywnie me-1 taiicznie ubarwiona, trudna do oznaczenia.  

  Środowisko: strome gliniaste zbocza, żwirownie, zbutwiałe słupy, gliniane budynki.

  Występowanie: ciepłe rejony Europy.

  Liczebność: miejscami liczna.

  Rozród: tak jak wszystkie złotolitki pasożytuje w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolica kolconoga

  Wygląd: długość '1-1,5 cm. Jaskrawe, czarno-żółte ubarwienie nie jest pomocne w oznaczaniu, ponieważ jest bardzo zmienne, a poza tym żyje u nas wiele podobnie ubarwionych gatunków należących, tak jak bolica, do rodziny kopułkowatych (Eumenidae).

  Środowisko: opuszczone wyrobiska gliny, strome gliniaste...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złotolitka ognista

  Wygląd: Ubarwienie metaliczne, od niebiesko-zielonego, poprzez złociste do purpurowego. W środkowej Europie żyje ok. 60 gat. złotolitko-watych (Chrysididae).

  Środowisko: gliniaste brzegi wód; w pobliżu gniazd żywicieli swych larw.  

  Występowanie: duża część Palearktyki.  

  Liczebność: pospolita...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swędosz pajęczarz

  Wygląd: długość 1-2 cm. Należy do rodziny nastecznikowatych (Pompilidae), których w środkowej Europie żyje około 100 trudnych do oznaczenia gatunków. Wszystkie mają brą-zowo-czarne ubarwienie i dzięki swym długim nogom potrafią doskonale biegać. Latają tylko na niewielkie odległości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmyk okazały

  Wygląd: długość 1-1,6 cm. W środkowej Europie żyje 10 gatunków grzebaczowatych należących do rodzaju osmyk (Cerceris), a wszystkie charakteryzują się wyraźnie oddzielonymi od siebie i w związku z tym sprawiającymi wrażenie guzowatych pierścieniami odwłoka, a szczególnie pierwszym. Wszystkie te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nęk świerszczojad

  Wygląd: długość 1,5-2,5 cm. Typowy przedstawiciel rodziny grzebaczowatych. Trudny do oznaczenia, bardzo podobny do os. Przednie skrzydła grzebaczowatych nigdy jednak nie składają się podczas spoczynku wzdłuż swej długiej osi, tak jak skrzydła osowatych.  

  Środowisko: przyleśne łąki; ciepłolubny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczerklina piaskowa

  Wygląd: długość 1,8-2,8 cm, bardzo smukły kształt ciała. Oba pierwsze pierścienie odwłoka przekształcone w stylik. Środkowa część odwłoka rdzawobrązowa, reszta połyskująco ciemnobrązowa do czarnej. Szczerklina piaskowa jest podobna do niektórych innych przedstawicieli licznej gatunkowo rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wardzanka

  Wygląd: długość do 2,5 cm. Duża błonkówka o krępej budowie ciała, łatwa do rozpoznania po spiczasto wydłużonej, wyciągniętej ku przodowi górnej wardze. Ciało czarno-żółte.  

  Środowisko: kserotermiczne murawy rosnące na piaszczystej glebie. Wyraźnie preferuje miejsca obfitujące w kwiaty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt

Do góry