Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Artrografia

  arthrography); badanie struktur wewnętrznych stawów przez bezpośrednie wprowadzenie do jamy stawu powietrza jako negatywnego środka cieniującego (pneumoartrografia) lub wodnych roztworów środków cieniujących. Zdjęcia wykonuje się w rzutach przednio-tylnym, bocznym i skośnym. Najczęściej wykonuje się a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apgar skala

  -, Apgar scalę); ilościowa metoda ocern stanu klinicznego noworodka po urodzi niu, oparta na badaniach częstości pracy serca, oddychania, zabarwienia skóry, napięcia mięśniowego i reakcji na drażnienie nozdrzy cewnikami. Wynik badania podawany w skali cyfrowej 0 (zły)-10 (bardzo dobry) ma duże znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artropatia pirofosforanowa

  artropatia pirofosforanowa (-, calcium pyrophosphate deposit di-sease); —» chondrokalcynoza: rozpoznawana jest głównie na podstawie uwap-nień powierzchni chrząstek stawowych, wykazanych badaniem radiologicznym, oraz obecności w wysiękach stawowych romboidalnych kryształków' pirofosfora-nów wapnia widocznych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplazja szpiku

  (aplasio medullae ossinm, bone marrow aplasia); zanik utkania komórkowego szpiku, czego następstwem jest znaczne zmniejszenie wytwarzania krwinek czerwonych, białych i płytkowych, co prowadzi do —»■ niedokrwistości, —> skazy krwotocznej i skłonności do zakażeń. Przyczyna a.s. jest trudna do wykrycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma zawodowa

  astma zawodowa (-, occupational astma); zmienne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe przyczynowo związane z czynnikami szkodliwymi obecnymi w środowisku pracy (ale nie poza nim). Opisano dotąd ok. 400 czynników' mogących wywołać a.z. Najbardziej narażeni pracownicy to: piekarze (mąka)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokamnoza

  {apocamnosis); nadmierna męczłiwość mięśni, tj. szybkie wyczerpywanie się ich wydolności (siły) podczas powtarzanych ruchów związanych z normalną aktywnością (np. mówieniem, przełykaniem) lub ujawnione w próbach klinicznych (wielokrotne otwieranie i zamykanie powiek na polecenie, wymienianie liter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apraksja

  utrata zdolności do wykonywania złożonych czynności ruchowych pomimo braku niedowładów kończyn, zaburzeń czucia lub zborności wskutek zaburzenia tzw. stereotypu dynamicznego, czyli planu realizacji złożonego aktu ruchowego. A. jest następstwem uszkodzenia kory mózgu w okolicy czołowej przedniej (a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arefleksja

  (,areflexia); zniesienie czynności odruchowej wskutek procesu chorobowego naruszającego ciągłość luku odruchowego (—> odruch). Uszkodzenie może być umiejscowione w każdym odcinku drogi odruchowej, tj. w ramieniu doprowadzającym (nerw obwodowy, korzeń rdzeniowy tylny), w części ośrodkowej luku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apatia

  (apathia, apathy); stan obojętności uczuciowej określany mianem „paraliżu emocji". Przejawia się brakiem odpowiedzi afektywnej na jakąkolwiek stymulację. Występuje m.in. w —> zespołach psycho-organicznych, —> psychozach endogennych, zaburzeniach hormonalnych, po przebyciu chorób zakaźnych, w stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antykoagulanty

  ticoagulantia, anticoagulants); leki eciwzakrzepowe; egzogenne lub endogenne substancje hamujące krzepnięcie krwi. Najczęściej stosowanym egzogennym a. jest heparyna oraz pochodne kumaryny, zwane inaczej > a. doustnymi. Leczenie: —> zakrzepicy żylnej lub tętniczej rozpoczyna się zwykle od heparyny, którą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry