Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badania przeglądowe

  badania przeglądowe [-, screening); badania przesiewowe: 1) epidemiołogiczno-lekarskie b.p. całej populacji ludzi lub części tej populacji (grup zawodowych, grup wiekowych, grup żyjących na określonym terenie) przeprowadzane w celu wykazania łączących je łub różniących cech, np. takich, jak wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atom

  (—, arom, nuclide); najmniejsza cząstka materii, którą można wyodrębnić w pierwiastku chemicznym, mająca chemiczne właściwości danego pierwiastka. A. zbudowany jest z jądra i krążących wokół niego elektronów?. Elektron ma ujemny ładunek elektryczny-1,602 * 10~19 ku-lomba i masę 9,109 x 10~31 kg. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria funkcjonalna mózgu

  asymetria funkcjonalna mózgu (-, asymmetric functional hemispheres); nierówmoważność funkcji półkul mózgu w zakresie czynności psychicznych, gdy  dla jednych czynności dominuje półkula lewa, dla innych - półkula prawa. Pogląd zastąpił tradycyjny podział półkul mózgu na dominującą (lewą) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy przesiewowe

  (-, screening of children); testy przesiewowe; testy pozwalające na wstępną identyfikację chorób, zaburzeń lub wad w wyniku zastosowania testów i innych szybkich metod badania. Umożliwiające wyróżnienie w danej populacji dzieci, które prawdopodobnie mają daną chorobę/ /zaburzenie, oraz dzieci, które jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atonia

  {atonia); zniesienie lub - w łagodniejszej postaci - zmniejszenie (hipotonia) napięcia mięśni (tonusu). Termin odnoszony jest zarówno do mięśni poprzecznie prążkowanych, jak i gładkich przewodu pokarmowego oraz pęcherza. A. stwierdza się w chorobach, które naruszają prawidłową czynność luku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asynergia

  U7S\ nergia); zaburzenie prawidłowej współpracy grup mięśniowych w różnych odcinkach ciała, uniemożliwiające właściwe wykonywanie złożonych czynności ruchowych. Ruchy ulegają dekompozycji na poszczególne elementy, co czyni je powolnymi, niezgrabnymi i nie w pełni celowymi.

  A. można spostrzec w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania środowiska

  (-, study of environment); dość szeroko rozumiane badania czynników biosfery wpływających na zdrowie człowieka. Dotyczy to pomiaru zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza, obecności toksycznych związków' w wodzie, obecności zarazków (bakterii, wirusów) w wodzie, liczebności i rodzaju drobnoustrojów'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atopowe zapalenie skóry

  wyprysk endogenny atopowy {eczema atopicum endogenes, endogenous atopic eczema), świerzbiączka. Jest przewlekłą, nawrotową chorobą uwarunkowaną genetycznie, często współistniejącą z katarem siennym, zapaleniem spojówek iClub) —+ astmą oskrzelową; ponadto pojedyncze z tych objawów występują u różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asystolia

  (asystolia, asystole); zatrzymanie akcji serca z powodu braku czynności elektrycznej komór. Zwykle jest następstwem —»■ zahamowania zatokowego. Ostra a. może być pierwotnym mechanizmem —> nagiego zatrzymania krążenia w przebiegu —► zawału serca, może wystąpić odruchowo podczas niektórych zabiegów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arteriografia przeglądowa

  badanie angiograficzne polegające na uzyskaniu obrazów' przeglądowych po podaniu środka cieniującego do dużej tętnicy w celu uwidocznienia jej przebiegu i drożności, a także wszystkich jej gałęzi. W trakcie badania uzyskuje się serię obrazów pokazujących poszczególne fazy badania naczyniowego:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry