Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest logopedia?

  Na świecie jest wielu ludzi, którzy mają problemy z komunikacją werbalną, czyli językową - od ofiar udaru mózgu w starszym wieku do jąkających się dzieci. Umiejętności logopedów, spec­jalistów w zakresie rozwoju mowy, niejednokrotnie mogą im pomóc. Niejedna osoba, dorosły czy dziecko, ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się dietetyk?

  Funkcjonowanie naszego organizmu zależy w dużym stopniu od tego, jak się odżywiamy. Dietetycy posiadają gruntowną wiedzę na temat wpływu składni­ków pożywienia na funkcje całego organizmu i potrafią je tak zesta­wiać, aby ustalona dieta odpowia­dała nawet ludziom cierpiącym na rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /7 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji?

  W niektórych krajach świata nadal występują cho­roby takie jak tyfus, dyfteryt i polio, zatem infor­macji na temat szczepień należy szukać przynajmniej kilka miesięcy przed wyjazdem. W ten spo­sób będziemy mieć odpowiednio dużo czasu na za­chowanie prawidłowej kolejności szczepień i doj­ście do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /7 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie leki zabrać na wczasy?

  Apteczka pierwszej pomocy: 3 duże standardowe opatrunki 3 średnie standardowe opatrunki 2 chusty trójkątne jałowe opatrunki samoprzylepne paczka jałowej waty 2 bandaże elastyczne agrafki nożyczki maść odkażająca lista zasad udzielania pierwszej pomocy kieliszek do przemywania oczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zadbać o zdrowie na wakacjach?

  Choroba na wakacjach może zepsuć cały pobyt poza domem i spowodować wiele problemów. Chory turysta może mieć trud­ności ze znalezieniem lekarza, a nieznajomość języ­ka obcego podczas pobytu za granicą utrudni opi­sanie dolegliwości. Choroba na wakacjach może także wiązać się z wysokimi kosztami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /5 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest akupunktura?

  Akupunktura to chińska sztuka leczenia licząca około 5000 lat. Chociaż praktykowano ją w Europie już od prawie dwóch stuleci, dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku wzbudziła na naszym kontynencie powszechne zainteresowanie. Akupunktura jest zaliczana do form medycy­ny alternatywnej, ale stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są wskazania do masażu?

  Podczas przebywania w łaźni tureckiej lub saunie można skorzystać z masażu odprężającego. Masaż bardzo skutecznie leczy wiele schorzeń mięś­niowych, z których najczęściej występują skurcze i naciągnięcia mięśnia. Objawy te są często zwią­zane ze zbyt intensywnymi ćwiczeniami czy bra­kiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest masaż łącznotkankowy?

  Masaż łącznotkankowy polega na rozcieraniu pal­cami miejsc wrażliwych w tkance łącznej. Stosuje się go wówczas, gdy powłoki ciała są silnie na­pięte, gdyż zmniejszenie napięć pozytywnie od­działuje na nieprawidłowo funkcjonujące narządy wewnętrzne. Na odpowiednim miejscu stosuje się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przeciwwskazania do masażu?

  Zazwyczaj masaż działa dobroczynnie na orga­nizm, ale są pewne przypadki, w których zabiegi masażysty mogą pogorszyć stan pacjenta, a nawet są dla niego niebezpieczne. Ostrych stanów zapal­nych, świeżych zwichnięć bądź zranień i doleg­liwości wskazujących na choroby zakaźne nie powinno się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest masaż shiatsu?

  Masaż shiatsu stosuje się powszechnie w medy­cynie chińskiej. Jest skuteczny w przypadkach drobnych dysharmonii w przepływie chi i krwi przez meridiany. Masaż shiatsu (akupresura) jest oparty na orientalnej teorii medycznej, według któ­rej zdrowie zależy od równowagi energii, zwanej chi, przebiegającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt

Do góry