Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ginekologiczne

  (-, gynecological examination); czynności zmierzające do rozpoznania stanu i oceny narządu rodnego oraz piersi kobiety. Może być profilaktyczne lub może stanowić podstawę do ustalenia związku między zgłaszanymi dolegliwościami a istniejącymi zmianami. Dzieli się na:

  1) badanie podmiotowe (—» wywiad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie lekarskie

  (examinatio medicalis, medical examina-tion); badanie wykonywane przez lekarza mające na celu: 1) ocenę stanu zdrowia pacjenta; 2) rozpoznanie ewentualnej choroby i ocenę stopnia jej zaawansowania; 3) stwierdzenie innych objawów patologicznych nienależących do obrazu aktualnej choroby (rozpoznanie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie psychologiczne

  (-, psychological examination); 1) jednokrotne lub wielokrotne b. przeprowadzone przez psychologa, mające na celu postawienie —»• diagnozy psychologicznej lub udzielenie porady osobie, która sama zgłosiła się na b. lub została skierowana przez lekarza, pedagoga, opiekuna albo instytucję, np. medyczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie Gram-ujemne

  (bacteria gramnegatim, Gram-negative bacteria); bakterie G~, bakterie barwiące się na kolor czerwony (zielony lub żółty, zależnie od zastosowania barwnika dodatkowego „dobarwiającego”) po zastosowaniu metody Grama. Brak barwliwości zależny jest od grubości ściany (jest cienka) oraz od braku związków'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aura padaczkowa

  [aura epilepńca, epileptic aura); zespół subiektywnych objawów' zwiastunowych bezpośrednio poprzedzających niektóre typy napadów padaczkowych. Symptomy a.p. mogą mieć charakter zmysłowy (błyski świetlne, przykry smak, zapach), czuciowy (bóle, drętwienia kończyn), ruchowy (drżenia, elementarne kurcze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ataksja

  (ataxia); bezład, niezborność; zaburzenie prawidłowej koordynacji ruchowej pomimo braku niedowładów, —► ruchów mimowolnych, —>■ apraksji lub istotnych zmian w napięciu mięśniowym. Wyróżnia się a. tylnopowrózkową oraz a. móżdżkową, niekiedy utożsamianą z —> asy-nergią. W a. tylnopowrózkowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autoklaw

  (autoclavus, autocłave); wyjaławiacz, wy-jaławiacz parowym lub sterylizator parowy, powszechnie przyjęta nazwa kotła metalowego o podwójnych, stalowych ścianach, nakrywanego lub zamykanego szczelną pokrywą za pomocą śrub (klucza,clauns), zaopatrzonego w termometr i manometr, służącego do wyjaławiania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ataraktyki

  (a)i\iolytica, ataractic drugs, antianxiety drugs); leki psychotropowe obniżające poziom lęku i niepokoju, określane też jako trankwilizatory lub anksjolityki. Nie mają działania nasennego i antypsycho-tycznego. Stosowane jako środki wspomagające terapię wielu różnych chorób psychicznych i somatycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autyzm

  (iantismus, autism); utrata kontaktu z otaczającym światem, zamknięcie w kręgu oderwanych od realiów przeżyć prelogicz-nych i katatymicznych (—* katatymiczne myślenie). Zaliczany jest do tzw. osiowych objawów —> schizofrenii. Przeżycia autystyczne mogą występować u działających twórczo osób z „bogatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  atenuacja zarazków

  atenuacja zarazków (-, attenuation of bacteria); odzjadliwie-nie zarazków. Sztuczne otrzymywanie mutantów wirusów^ lub bakterii o znacznie obniżonej chorobotwórczości przy równoczesnym zachowaniu ich właściwości antygenowych i immunobiolo-gicznego oddziaływania na organizm. Najczęściej postępowanie takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry