Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym zajmuje się rehabilitacja?

  Pacjenci, którzy wracają do zdrowia po ciężkiej chorobie albo wypadku, potrzebują rehabilitacji. Jej celem jest niesienie tym osobom pomocy w maksymalnym wykorzystaniu ich potencjału fizycznego i umysłowego. Rehabilitacja to proces, który ma na celu w jak największym stopniu przywrócić sprawność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /6 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest i jak leczyć porażenie mózgowe?

  Nie w każdym przypadku udaje się określić przy­czyny choroby. Może ona wystąpić po infekcji płodu w macicy, na przykład wirusem różyczki czy cytomegalii. Czasami łożysko, które zaopatruje rozwijający się płód w tlen i składniki pokarmo­we, nie funkcjonuje prawidłowo. Przyczyną może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest porażenie mózgowe?

  Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów. Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zdiagnozować głuchotę?

  Jak w przypadku większości chorób, wczesna dia­gnoza głuchoty zwiększa szanse powodzenia kura­cji. Głuchotę można zdiagnozować w bardzo prosty sposób. Człowiek normalnie słyszący potrafi dosłyszeć słowa lub liczby wypowiedziane szeptem z odległości około 1,5 metra. Człowiek z drobnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny głuchoty?

  Głuchotę dzielimy na dwie kategorie. W głucho­cie przewodzeniowej dźwięk napotyka na fizycz­ną przeszkodę uniemożliwiającą mu dotarcie do ucha wewnętrznego. W głuchocie odbiorczej syg­nały z ucha wewnętrznego nie mogą dotrzeć do mózgu. Większość przypadków głuchoty można zakwalifikować do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest głuchota?

  Niewielu jest ludzi, którzy nie sły­szą całkowicie nic, istnieje wiele stopni głuchoty. Wywołana jest ona przez infekcje, choroby, czyn­niki dziedziczne lub zbyt wysoki poziom hałasu. Medycyna zna wie­le metod leczenia schorzeń słuchu. Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów ludzkich;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co powoduje ślepotę?

  Przy normalnym widzeniu promień światła wpadający do oka załamuje się na rogówce i so­czewce. Przy tym mięsień rzęskowy kurczy się i rozszerza, w zależności od tego czy patrzymy na przedmiot bliski, czy odległy. Na siatkówce pow­staje wtedy odwrócony obraz obiektu. Niektóre niemowlęta rodzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /5 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ślepota?

  Termin „ślepota" ma wiele zna­czeń, od całkowitego braku wzroku w obu oczach do silnego niedowidzenia. Określenia tego używa się w odniesieniu do osoby, której problemy ze wzrokiem są tak poważne, iż uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. Jedynie około 5% osób oficjalnie zarejestro­wanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega operacja mikrochirurgiczna?

  Przed operacją. Zespól mikrochirurgów musi odpowiedzieć na wiele pytań, między innymi: Jak wygląda rana? Czysto odcięta, z mini­malnym uszkodzeniem powierzchni i położonych w pobliżu tkanek daje większe szanse powodze­nia. Mocne rozdarcie, zmiażdżenie czy podobne uszkodzenia oznaczają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /4 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się mikrochirurgia?

  Mikrochirurgia jest stosunkowo nową gałęzią medycyny, która wy­korzystuje najnowsze osiągnięcia techniki. Lekarz mikrochirurg musi mieć wysokie kwalifikacje, by ciąć, przenosić i łączyć mikroskopijne części anatomiczne, które często trudno zobaczyć gołym okiem. Często słyszymy o ludziach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /6 967

  praca w formacie txt

Do góry