Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest terapia bezpośredniego kontaktu?

  Terapia bezpośredniego kontaktu, czasami znana pod nazwą terapii grupy T, to sposób, by jednost­ka lepiej siebie zrozumiała w celu właściwego funkcjonowania w grupie. Ta forma pracy psy­chologicznej jest często stosowana przez firmy, które chcą zbliżyć swoich pracowników i znaleźć dla każdej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terapia behawioralna?

  Terapia behawioralna opiera się na klasycznych metodach wywoływania odruchu warunkowego. Ta forma terapii jest często stosowana w szpita­lach dla umysłowo chorych. Jest ona rozwinięciem teorii B.F. Skinnera. Teorie Skinnera powstały w wyniku badań nad szczurami, które próbowano uczyć pewnych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest terapia dramaturgiczna?

  Terapia dramaturgiczna wykorzystuje improwi­zację i spontaniczne odgrywanie określonych przez terapeutę ról i sytuacji jako środek zachęcający do wyrażania uczuć. Odgrywanie scen może złago­dzić objawy napięcia emocjonalnego, jakiego do­świadcza pacjent. Poza tym pewne powtarzające się wzorce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia sztuką?

  Terapia sztuką jest stosowana w różnych sytu­acjach, niekoniecznie w leczeniu psychiatrycznym. Jako forma terapii zajęciowej okazała się bardzo pożyteczna u pacjentów w domach starców, ludzi przebywających w więzieniach lub szkołach specjalnych. Ponieważ sądzi się, że dzieło musi zdradzać jakąś...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się psychoterapia?

  Psycholodzy mają do dyspozycji różne rodzaje terapii. Niektóre z nich są kontrowersyjne, w wielu wypadkach trudno bowiem z całą pewnością określić stopień sku­teczności leczenia. Jednak najważ­niejsze jest, że dzięki tej różnorod­ności specjaliści mogą wybrać właściwą terapię nawet w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wspomagać ciężko chorego i jego rodzinę?

  Nie tylko osoby śmiertelnie chore, ale także ich rodziny i przyjaciele często potrzebują fachowej pomocy, by poradzić sobie z trudnościami, jakie wiążą się z opieką nad konającymi ludźmi. Rozwijany w naszym kraju system hospicjów zapew­nia komfort i wsparcie umierającym na nieule­czalne choroby. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeciwdziałać gwałtom i przemocy w rodzinie?

  Dane statystyczne na temat liczby dokonywanych gwałtów mogą świadczyć o tym, że albo przestęp­stwo to jest coraz częściej popełniane, albo ofiary chętniej zaczynają mówić o tym, co je spotkało. Zmiany w procedurze policyjnej i postawie spo­łecznej, a także praktykowane w wielu krajach zapewnianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeciwdziałać narkomanii?

  Zjawisko nadużywania narkotyków, prowadzące do zmian chorobowych i wyniszczenia organizmu, określamy mianem narkomanii. Do narkotyków zaliczamy heroinę i inne opiaty, kokainę, amfeta­minę, marihuanę, Ecstasy, LSD i inne środki halu­cynogenne, środki uspokajające. Innymi substan­cjami , których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się poradnictwo?

  Ściśle mówiąc, terminu „poradnictwo" używa się do określania rozmów, w czasie których pracow­nik poradni pomaga osobie, która się do niego zgło­siła, zidentyfikować jej problem i zrozumieć jego źródła. Pracownik poradni, najczęściej psycholog, stara się pomóc klientowi w znalezieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poradnictwo?

  Ubocznym efektem daleko idących zmian w strukturze społeczeństw państw rozwiniętych jest szereg problemów do rozwiązywania któ­rych powołano wyspecjalizowane służby zajmujące się poradnictwem oraz tak zwane grupy samopomocy. Z pracownikami specjalistycznych poradni można konsultować się w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry