Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest przypominanie?

  Przechowywanie informacji przynosiłoby niewielki pożytek, gdyby nie można jej było natychmiast odtworzyć, „wydobyć" w wymagającej tego sytuacji. Najprostszym sposobem wydobywania zapamiętanej informacji jest rozpoznanie. Podczas tego procesu tworzy się umysłowa „sonda", mentalny obraz posiadający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest uczenie się?

  Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje uczeni: się. Klasyczne uczenie warunkowe zostało po ra; pierwszy rozpoznane przez rosyjskiego fizjologi Iwana Pawłowa, który zademonstrował, że zwierzęta tworzą połączenia pamięciowe pomiędzy wydarzeniami ze świata zewnętrznego. Na widok jedzenia pies zacznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pamięć długotrwała?

  Pamięć długotrwała ma praktycznie nieograniczoną pojemność. Pozwala nam zapamiętywać wydarzenia, które miały miejsce w dalekiej przeszłości, a także przechowuje „łączniki" pamięci, powstające w procesie uczenia się. Trwałe magazynowanie wiedzy ogólnej i doświadczeń osobistych ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pamięć krótkotrwała?

  Pamięci krótkotrwałej używamy do zachowywania informacji, która jest potrzebna przez kilka sekund, ale o której później zapominamy - na przykład numer telefonu, który właśnie chcemy wykręcić. Dwie cechy charakterystyczne pamięci krótkotrwałej uniemożliwiają wykorzystanie jej jako magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest koncentracja?

  Na tłumnym, gwarnym przyjęciu świadomie koncentrujemy się na jednej z kilku rozmów, jakie słychać w pobliżu, ponieważ nie moglibyśmy przysłuchiwać się im wszystkim równocześnie. Informacje pochodzące ze wszystkich rozmów nieustannie docierają do naszego mózgu, ale my zwracamy uwagę tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe funkcje umysłu?

  Wszystkie informacje o otaczającym nas świecie - czyli to co widzimy, słyszymy, poznajemy smakiem, węchem lub dotykiem - zostają przekazane do mózgu za pośrednictwem zmysłów. Następnie wykorzystujemy tę wiedzę, robiąc użytek z pięciu podstawowych funkcji umysłu. Pięć podstawowych funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest percepcja?

  Chociaż mózg ma do dyspozycji bardzo skomplikowany system interpretujący informacje przekazywane przez oczy, nasza percepcja świata zewnętrznego nie jest doskonała i może czasem wprowadzać w błąd. Fale świetlne docierające do oczu i następnie przekazywane do mózgu w postaci zakodowanych sygnałów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /6 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy stosuje się badania screeningowe u dorosłych?

  U dorosłych badania przesiewowe podejmuje się wtedy, gdy przyjdą do lekarza z określonym pro­blemem. Wyniki badań pomagają lekarzowi posta­wić diagnozę albo kontrolować postępy choroby. Na przykład ludziom cierpiącym na choroby serca i naczyń krwionośnych można zalecić regularny pomiar ciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest badanie screeningowe u noworodków?

  Badania przesiewowe nie kończą się z chwilą przyj­ścia dziecka na świat. Stan zdrowia wszystkich noworodków jest dokładnie badany, a jeśli są po­wody do niepokoju, przeprowadza się dalsze, bar­dziej szczegółowe testy. Wkrótce po porodzie od noworodka pobiera się krew w celu wykonania testu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest badanie screeningowe w ciąży?

  Badania screeningowe przeprowadzane w czasie ciąży nie dotyczą tylko sytuacji, kiedy istnieje po­dejrzenie występowania choroby dziedzicznej. Cię­żarne kobiety mogą być poddane szeregowi testów pozwalających ocenić zdrowie płodu. Niektóre badania wykonuje się rutynowo u wszystkich ko­biet, a inne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt

Do góry