Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest osobowość?

  Jeden z problemów dotyczących „osobowości" polega na tym, że ludzie mają odmienne poglądy na temat znaczenia tego słowa. Wiele słowników psychologicznych twierdzi, że terminu „osobowość" nie można wyjaśnić. Jest stosowany w zbyt wielu rozmaitych kontekstach, a jego znaczenie jest zbyt szerokie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką teorię typów osobowości stworzył Carl Jung?

  W latach dwudziestych i trzydziestych Carl Jung, szwajcarski psycholog, stworzył kolejną teorię typów osobowości. Sugerował, że pewien typ ludzi potrafi koncentrować się na swoim wnętrzu, na umyśle, co sprawia, że są oni spokojni, powściągliwi i zajęci własnymi myślami. Tak zachowują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek między budową ciała a typem osobowości?

  Koncepcja czterech humorów nie ostała się w medycynie i w psychologii opartych na naukowych podstawach, ale nadal używamy słów i pojęć opartych na teoriach Hipokratesa i Galena. Mówimy, że ktoś jest w dobrym lub w złym humorze, że jest gorącej krwi, w melancholijnym (smutnym) nastroju lub że jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe typy osobowości wg. Hipokratesa i Galena?

  Wczesne próby klasyfikacji wyraźnych typów temperamentu podejmowali Hipokrates, grecki lekarz i ..ojciec medycyny", żyjący około 2400 lat temu, i Galen, rzymski lekarz, żyjący około 130-200 roku naszej ery. Hipokrates i Galen rozróżniali cztery podstawowe typy osobowości, które opierały się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest olśnienie?

  W rzeczywistości nie ma chyba jednak sztywnych reguł, według których funkcjonują procesy myślowe u człowieka poszukującego zadowalających rozwiązań. Wysiłek w dużym stopniu odbywa się całkiem nieświadomie. Wiele osób stwierdza, że po kilku godzinach koncentracji na istocie problemu, ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są typy osobowości?

  Czy ludzie korpulentni są naprawdę zawsze weseli i szczęśliwi? Czy osoby urodzone pod znakiem Barana są zawsze pewne siebie i agresywne? Są różne sposoby dzielenia ludzi na kategorie - od teorii starożytnych filozofów i lekarzy do metod stosowanych przez dzisiejszych pracodawców. W codziennym życiu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest myślenie kreatywne?

  Edward de Bono, filozof i odkrywca procesu tak zwanego lateralnego myślenia, jest zdania, że skoro życie nie da się sprowadzić do uporządkowanych, logicznych równań, ludzie zaczęli preferować uczucie od myśli. Porównując postęp, jaki zaszedł w technice, z brakiem postępu w sferze ludzkiej (czego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest myślenie?

  Pojęcie myślenia obejmuje szeroki zakres czynności umysłowych, od skomplikowanego procesu myślenia twórczego, które może doprowadzić do wielkiego odkrycia lub do stworzenia dzieła sztuki, do wyboru potrawy na śniadanie. Różne są rodzaje myślenia, różne tez są procesy fizjologiczne i psychiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest mowa?

  Mowa jest podstawowym atrybutem człowieczeństwa. Przywołane wspomnienia przekazuje się za pośrednictwem mowy innym ludziom i w ten sposób pojedynczy człowiek może korzystać z dorobku ludzkości bez konieczności uczenia się przez doświadczenie. Tej umiejętności zawdzięczamy gwałtowny rozwój gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest amnezja, a czym konfabulacja?

  Kiedy człowiek traci pamięć, co określa się terminem amnezji wstecznej, przyczyną bywa uszkodzenie systemu przypominania. W magazynie pamięci nadal mogą znajdować się informacje, których jednak chory nie potrafi wydobyć. Potwierdza to fakt, że niektórzy ludzie poddani psychoanalizie lub hipnozie są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt

Do góry